Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na sprzedaż

Myślisz o założeniu własnej firmy? Sprawdź, czy nie jest Ci obca: Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na sprzedaż .

Mam nadzieję, że nie uważasz, że zakładanie spółki to sprawa błahostkowa oraz, że każdy człowiek sobie z nią poradzi. W praktyce nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co sprawia, że rzesza osób najzwyczajniej rezygnuje z tego pomysłu, z racji tego, że obszar czynności i formalności, które musi się załatwić,jest przerażający. Z racji tego, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż istnieją podmioty, świadczące usługi w kwestii szybkiego i profesjonalnego zakładania spółek.

Proces, o którym mowa jest obarczony paroma kwestiami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, czyli Ty albo my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Nim przystąpisz do kwestii formalności i biegania po urzędach, opracuj umowę spółki, która jest niezbędna do tego, aby móc działać dalej. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: firmę oraz adres firmy, przedmiot działalności, wartość kapitału zakładowego, ilość i wartość udziałów poszczególnych wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch kopiach.

Następnym etapem do zarejestrowania spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wyznaczonej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Wcześniej zostały bardzo ogólnikowo opisane dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Natomiast niżej króciutko, od punktów wypiszę parę czynności bardziej szczegółowych, które okazują się również istotne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Zapłacenie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Otrzymanie numeru REGON.
– Założenie konta w banku.
– Otrzymanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Dokonanie rejestracji w ZUS-ie.
– Powiadomienie PIP.

Nasza firma zajmuje się rejestracją spółek od początku do końca, a więc zgłaszając się do nas i powierzając nam swoją przyszłą firmę, masz gwarancję, że wszystko zostanie zrealizowane szybko, sprawnie i profesjonalnie, bez obaw, że będziesz musiał jeszcze coś załatwiać.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na sprzedaż

Zakładasz firmę? Upewnij się czy podołasz zadaniom związanym z Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na sprzedaż .

Nie można napisać, że kwestia, o której mowa jest prosta oraz, że żadna osoba nie będzie z nią miała kłopotu. Realia są nieco inne i nie jest to proste, co jest przyczyną, że grono osób odpuszcza realizację tego celu, z racji tego, że zbiór zadań i spraw, które należy zrealizować,jest olbrzymi. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że istnieją firmy, mogące pochwalić się wysoką efektywnością w szybkim i bezproblemowym rejestrowaniu spółek.

Wspomniany proces został obciążony kilkoma wymogami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, więc Ty albo my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: firmę oraz adres firmy, przedmiot działalności, wysokość kapitału wnoszonego, informację liczbową i wartościową dotyczącą udziałów posiadanych przez wspólników. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym etapem do zarejestrowania spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wspomnianej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Wcześniej zostały bardzo ogólnikowo opisane tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Jednak dalej w skrócie, punktowo wypiszę kilka zadań bardziej szczegółowych, które okazują się również ważne.

– Spisanie umowy spółki.
– Zapłacenie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Otrzymanie numeru REGON.
– Założenie konta w banku.
– Uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Poinformowanie Inspekcji Pracy.

Wcześniej zostało już wspomniane, że mimo czasochłonnej bieganiny po wszystkich możliwych urzędach, wciąż nie ma pewności, że wszystko zostanie kompletnie złożone. Trzeba kłuć żelazo póki gorące i zrealizować swój cel jak najszybciej. Możliwość taką i pełen profesjonalizm daje skorzystanie z naszych usług. Nie czas na rezygnację. Skoro powiedziałeś „A”, musisz powiedzieć „B”. Skontaktuj się z nami, a gwarantujemy, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.