Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Myślisz o założeniu własnej firmy? Sprawdź, czy nie jest Ci obca: Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością .

Mam nadzieję, że nie uważasz, że zakładanie spółki to sprawa drobnostkowa a także, że nie będzie dla nikogo problemem. W życiu realnym nie jest to takie łatwe, co jest przyczyną, że rzesza osób zwyczajnie wycofuje się z tego celu, ponieważ ogrom zadań i formalności, które pasowałoby załatwić,jest niepokojący. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że prosperują firmy, mogące pochwalić się wysoką efektywnością w szybkim i bezproblemowym rejestrowaniu spółek.

Wspomniany proces jest obarczony paroma koniecznościami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, czyli Ty lub my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Nim przystąpisz do kwestii formalności i biegania po urzędach, opracuj umowę spółki, która jest niezbędna do tego, aby móc działać dalej. W umowie trzeba zawrzeć informacje takie, jak: firmę oraz adres spółki, przedmiot działalności, wartość kapitału wnoszonego, informację liczbową i wartościową dotyczącą udziałów które posiadają wszyscy wspólnicy. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch kopiach.

Następnym krokiem do zarejestrowania spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do określonej w umowie siedziby. W instytucji tej składa się przygotowany wniosek i dołącza się wymagane załączniki.
Powyżej zostały bardzo ogólnikowo opisane jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Jednak poniżej skrótowo, punktowo wypiszę parę obowiązków bardziej uszczegółowionych, ale które są tak samo istotne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Wpłacenie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Otrzymanie REGON-u.
– Otworzenie konta w banku.
– Otrzymanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Poinformowanie PIP.

Musisz wiedzieć, co dla Ciebie najlepsze, a więc jednym z tych rozwiązań jest skontaktowanie się z nami, gdyż jesteśmy w stanie wziąć na swoje barki wszelkie obowiązki i formalności związane z rejestracją spółki.