Spółki zakładanie

Za nim zostaniesz właścicielem spółki, dowiedz się jak wygląda Spółki zakładanie .

Mam nadzieję, że nie uważasz, że zakładanie spółki to sprawa łatwa i, że żadna osoba nie będzie z nią miała kłopotu. Rzeczywistość jest nieco inna od wyobrażeń i okazuje się, że nie jest to takie łatwe, co przyczynia się do tego, że bardzo duża grupa osób odpuszcza realizację tego planu, z racji tego, że spis zadań i kwestii, które powinno się załatwić,jest olbrzymi. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że prosperują firmy, które profesjonalnie zajmują się tym zagadnieniem i potrafią w szybki oraz profesjonalny sposób założyć spółkę.

Omawiany proces został obarczony paroma koniecznościami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, czyli Ty lub nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. W umowie trzeba zawrzeć informacje takie, jak: nazwę i siedzibę firmy, obszar działania, sumę kapitału wnoszonego, ilość i wartość udziałów które posiadają wszyscy wspólnicy. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym krokiem do zakładania spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wspomnianej w umowie siedziby. Wniosek ten składa się na odpowiednim formularzu, do którego dołączone są odpowiednie załączniki.
Wcześniej opisano ogólnie jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Natomiast dalej króciutko, od punktów wypiszę parę zadań bardziej szczegółowych, ale które są również ważne.

– Spisanie umowy spółki.
– Wpłacenie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Pozyskanie REGON-u.
– Założenie konta bankowego.
– Uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Złożenie dokumentacji w ZUS-ie.
– Poinformowanie PIP.

Nasza firma zajmuje się rejestracją spółek od początku do końca, a więc zgłaszając się do nas i powierzając nam swoją przyszłą firmę, masz gwarancję, że wszystko zostanie zrealizowane szybko, sprawnie i profesjonalnie, bez obaw, że będziesz musiał jeszcze coś załatwiać.

Spółki zakładanie

Spółkę z o.o. może zakładać osoba, której nie przerazi Spółki zakładanie .

Wiele osób uważa, że procedura ta jest bezproblemowa a także, że każdy człowiek sobie z nią poradzi. W praktyce nie jest to takie łatwe, co sprawia, że rzesza osób po prostu rezygnuje z tego pomysłu, bo zakres obowiązków i spraw, które musi się załatwić,jest przerażający. Z racji tego, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż funkcjonują podmioty, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Proces, o którym mowa jest obarczony kilkoma obowiązkami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, czyli Ty lub my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Nim przystąpisz do kwestii formalności i biegania po urzędach, opracuj umowę spółki, która jest niezbędna do tego, aby móc działać dalej. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: nazwę oraz adres firmy, zakres działania przedsiębiorstwa, wartość kapitału zakładowego, liczbę wraz z wartością udziałów poszczególnych wspólników. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch kopiach.

Kolejnym krokiem do zakładania spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do określonej w umowie siedziby. W instytucji tej składa się przygotowany wniosek i dołącza się wymagane załączniki.
Powyżej zostały bardzo ogólnikowo opisane dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Natomiast niżej skrótowo, punktowo wypiszę parę czynności bardziej szczegółowych, ale które są również ważne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Zapłacenie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Pozyskanie REGON-u.
– Założenie konta bankowego.
– Pozyskanie numeru NIP.
– Dokonanie rejestracji w ZUS-ie.
– Zawiadomienie Inspekcji Pracy.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.