Sprzedam dobrze prosperującą spółkę

Spółkę z o.o. może zakładać osoba, której nie przerazi Sprzedam dobrze prosperującą spółkę .

Mam nadzieję, że nie uważasz, że zakładanie spółki to sprawa drobnostkowa i, że każda osoba przedsiębiorcza będzie w stanie sobie z nią poradzić. W praktyce nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co powoduje, że grono osób po prostu rezygnuje z tego pomysłu, ponieważ zakres czynności i formalności, które trzeba zrealizować,jest olbrzymi. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że prosperują podmioty, mogące pochwalić się wysoką efektywnością w szybkim i bezproblemowym rejestrowaniu spółek.

Omawiany proces jest obarczony kilkoma wymogami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, więc Ty albo my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Nim przystąpisz do kwestii formalności i biegania po urzędach, opracuj umowę spółki, która jest niezbędna do tego, aby móc działać dalej. W umowie trzeba zawrzeć informacje takie, jak: firmę i siedzibę spółki, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego, liczbę, a także wartość udziałów posiadanych przez wspólników. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch kopiach.

Kolejnym krokiem do założenia spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do określonej w umowie siedziby. W instytucji tej składa się przygotowany wniosek i dołącza się wymagane załączniki.
Powyżej opisano ogólnie tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Natomiast poniżej króciutko, od punktów wypiszę kilka czynności bardziej szczegółowych, ale które są tak samo ważne.

– Spisanie umowy spółki.
– Uregulowanie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Uzyskanie numeru REGON.
– Utworzenie konta bankowego.
– Uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Dokonanie rejestracji w ZUS-ie.
– Poinformowanie Państwowej Inspekcji Pracy.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.

Sprzedam dobrze prosperującą spółkę

Spółkę z o.o. może zakładać osoba, której nie przerazi Sprzedam dobrze prosperującą spółkę .

Mam nadzieję, że nie uważasz, że zakładanie spółki to sprawa błahostkowa a także, że każdy człowiek sobie z nią poradzi. Naprawdę nie jest to proste, co przyczynia się do tego, że wiele osób wycofuje się z tego celu, gdyż zbiór obowiązków i formalności, które pasowałoby załatwić,jest przerażający. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że funkcjonują podmioty, mogące pochwalić się wysoką efektywnością w szybkim i bezproblemowym rejestrowaniu spółek.

Proces, o którym mowa jest obarczony paroma wymogami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, czyli Ty lub my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. W umowie trzeba zawrzeć informacje takie, jak: firmę i siedzibę firmy, przedmiot działalności, sumę kapitału wnoszonego, liczbę, a także wartość udziałów poszczególnych wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch kopiach.

Następnym krokiem do zakładania spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wyznaczonej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Powyżej opisano ogólnie jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Natomiast dalej w skrócie, od punktów wypiszę parę obowiązków bardziej szczegółowych, ale które są tak samo niezbędne.

– Spisanie umowy spółki.
– Zapłacenie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Uzyskanie numeru REGON.
– Założenie konta w banku.
– Uzyskanie numeru NIP.
– Dokonanie rejestracji w ZUS-ie.
– Zawiadomienie PIP.

Musisz wiedzieć, co dla Ciebie najlepsze, a więc jednym z tych rozwiązań jest skontaktowanie się z nami, gdyż jesteśmy w stanie wziąć na swoje barki wszelkie obowiązki i formalności związane z rejestracją spółki.