Sprzedam gotowe spółki

Spółkę z o.o. może zakładać osoba, której nie przerazi Sprzedam gotowe spółki .

O rejestracji spółki nie można pisać, że jest łatwa i, że każdy człowiek sobie z nią poradzi. Naprawdę nie jest to takie łatwe, co przyczynia się do tego, że rzesza osób odpuszcza realizację tego projektu, ponieważ zakres obowiązków i kwestii, które powinno się załatwić,jest zniechęcający. W związku z tym, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż funkcjonują instytucje, świadczące usługi w kwestii szybkiego i profesjonalnego zakładania spółek.

Omawiany proces został obarczony paroma wymogami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, a więc Ty lub nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. Wymagania, które należy spełnić pisząc umowę spółki, to konieczność zawarcia w niej informacji obejmujących: nazwę i siedzibę spółki, przedmiot działalności, sumę kapitału wnoszonego, informację liczbową i wartościową dotyczącą udziałów które posiadają wszyscy wspólnicy. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym etapem do rejestracji spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wyznaczonej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Wyżej opisano ogólnie tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Natomiast niżej króciutko, od punktów wypiszę parę zadań bardziej szczegółowych, ale które są tak samo istotne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Zapłacenie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Otrzymanie REGON-u.
– Otworzenie konta bankowego.
– Pozyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Zawiadomienie PIP.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.

Sprzedam gotowe spółki

Spółkę z o.o. można założyć, ale pierwszym etapem musi być Sprzedam gotowe spółki .

Mam nadzieję, że nie uważasz, że zakładanie spółki to sprawa drobnostkowa i, że żadna osoba nie będzie z nią miała kłopotu. W rzeczywistości nie jest to takie łatwe, co wpływa na to, że spora liczba osób wycofuje się z tego projektu, bo zbiór zadań i formalności, które musi się zrealizować,jest wielki. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że prosperują podmioty, świadczące usługi w kwestii szybkiego i profesjonalnego zakładania spółek.

Wspomniany proces został obciążony kilkoma koniecznościami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, czyli Ty albo my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Zanim zaczniesz sprawdzać swoje możliwości w starciu z licznymi formalnościami, sporządź umowę spółki. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: nazwę i siedzibę firmy, zakres działania przedsiębiorstwa, kwotę kapitału wnoszonego, ilość i wartość udziałów które posiadają wszyscy wspólnicy. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach.

Następnym krokiem do założenia spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do określonej w umowie siedziby. W instytucji tej składa się przygotowany wniosek i dołącza się wymagane załączniki.
Wcześniej zostały bardzo ogólnikowo opisane tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Z kolei poniżej króciutko, punktowo wypiszę kilka obowiązków bardziej uszczegółowionych, ale które są równie istotne.

– Przygotowanie umowy spółki.
– Wpłacenie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Pozyskanie numeru REGON.
– Utworzenie konta w banku.
– Uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Złożenie dokumentacji w ZUS-ie.
– Powiadomienie PIP.

Nasza firma zajmuje się rejestracją spółek od początku do końca, a więc zgłaszając się do nas i powierzając nam swoją przyszłą firmę, masz gwarancję, że wszystko zostanie zrealizowane szybko, sprawnie i profesjonalnie, bez obaw, że będziesz musiał jeszcze coś załatwiać.