Sprzedam nową spółkę

Spółkę z o.o. może zakładać osoba, której nie przerazi Sprzedam nową spółkę .

Nie można napisać, że kwestia, o której mowa jest bezproblemowa a także, że poradzi sobie z nią każda osoba. W praktyce nie jest to takie łatwe, co sprawia, że wiele osób odpuszcza realizację tego pomysłu, bo szereg czynności i kwestii, które pasowałoby zrealizować,jest zniechęcający. Mając to na uwadze, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż istnieją instytucje, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Proces, o którym mowa jest obarczony paroma koniecznościami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, a więc Ty lub my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: firmę oraz adres spółki, obszar działania, wysokość kapitału wnoszonego, liczbę, a także wartość udziałów poszczególnych wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch kopiach.

Kolejnym krokiem do rejestracji spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wspomnianej w umowie siedziby. W sądzie składa się komplet dokumentów – odpowiedni formularz i przewidziane przez niego załączniki.
Powyżej opisano ogólnie dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Jednak dalej króciutko, od punktów wypiszę kilka czynności bardziej uszczegółowionych, które okazują się tak samo istotne.

– Spisanie umowy spółki.
– Wpłacenie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Pozyskanie REGON-u.
– Założenie konta w banku.
– Pozyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Poinformowanie Inspekcji Pracy.

Nasza firma zajmuje się rejestracją spółek od początku do końca, a więc zgłaszając się do nas i powierzając nam swoją przyszłą firmę, masz gwarancję, że wszystko zostanie zrealizowane szybko, sprawnie i profesjonalnie, bez obaw, że będziesz musiał jeszcze coś załatwiać.