Sprzedam sp z o.o. cena

Zakładasz firmę? Upewnij się czy podołasz zadaniom związanym z Sprzedam sp z o.o. cena .

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem wiemy, że niektóre osoby twierdzą, że jest to sprawa prosta a także, że poradzi sobie z nią każda osoba. Realia są nieco inne i nie jest to proste, co sprawia, że wiele osób po prostu rezygnuje z tego planu, gdyż zakres zadań i spraw, które trzeba załatwić,jest zniechęcający. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że funkcjonują podmioty, świadczące usługi w kwestii szybkiego i profesjonalnego zakładania spółek.

Wspomniany proces został obciążony paroma obowiązkami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, czyli Ty lub my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: firmę i siedzibę spółki, obszar działania, wysokość kapitału zakładowego, ilość i wartość udziałów które posiadają wszyscy wspólnicy. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch kopiach.

Następnym krokiem do założenia spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wspomnianej w umowie siedziby. W sądzie składa się komplet dokumentów – odpowiedni formularz i przewidziane przez niego załączniki.
Powyżej opisano ogólnie jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Natomiast poniżej w skrócie, od punktów wypiszę kilka zadań bardziej uszczegółowionych, ale które są również istotne.

– Opracowanie umowy spółki.
– Wniesienie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Otrzymanie REGON-u.
– Otworzenie konta w banku.
– Uzyskanie numeru NIP.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Poinformowanie Inspekcji Pracy.

Tak, jak zostało wspomniane na samym początku – kilka tygodni bieganiny od urzędu do urzędu w wielu przypadkach sprawia, że osoby chcące założyć spółkę, po prostu rezygnują ze swojego celu, nie wiedząc, że istnieją firmy takie, jak nasza, które zajmują się zakładaniem spółki od A do Z, aby następnie przekazać swojemu Klientowi kompletny podmiot działający zgodnie z prawem.