Sprzedam sp z o.o. cena

Chcesz założyć spółkę? Konieczna będzie Sprzedam sp z o.o. cena .

Wszystkim wydaje się, że kwestia ta jest dosyć bezproblemowa a także, że poradzi sobie z nią każda osoba. Rzeczywistość jest nieco inna od wyobrażeń i okazuje się, że nie jest to proste, co powoduje, że rzesza osób po prostu wycofuje się z tego celu, bo zakres obowiązków i spraw, które należy załatwić,jest niepokojący. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że prosperują przedsiębiorstwa, świadczące usługi w kwestii szybkiego i profesjonalnego zakładania spółek.

Wspomniany proces jest obarczony paroma koniecznościami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, a więc Ty albo my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: firmę i adres spółki, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego, informację liczbową i wartościową dotyczącą udziałów posiadanych przez wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch kopiach.

Kolejnym etapem do zakładania spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wyznaczonej w umowie siedziby. W sądzie składa się komplet dokumentów – odpowiedni formularz i przewidziane przez niego załączniki.
Powyżej opisano ogólnie tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Z kolei dalej w skrócie, od punktów wypiszę kilka obowiązków bardziej uszczegółowionych, które okazują się również niezbędne.

– Spisanie umowy spółki.
– Zapłacenie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Otrzymanie REGON-u.
– Utworzenie konta bankowego.
– Pozyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Złożenie dokumentacji w ZUS-ie.
– Zawiadomienie PIP.

Musisz wiedzieć, co dla Ciebie najlepsze, a więc jednym z tych rozwiązań jest skontaktowanie się z nami, gdyż jesteśmy w stanie wziąć na swoje barki wszelkie obowiązki i formalności związane z rejestracją spółki.