Sprzedam sp z o.o. z biurem itd

Myślisz o założeniu własnej firmy? Sprawdź, czy nie jest Ci obca: Sprzedam sp z o.o. z biurem itd .

Wiele osób uważa, że procedura ta jest łatwa oraz, że nie będzie dla nikogo problemem. W rzeczywistości nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co wpływa na to, że bardzo duża grupa osób zwyczajnie odpuszcza realizację tego planu, z racji tego, że zbiór zadań i kwestii, które powinno się załatwić,jest przerażający. Mając to na uwadze, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż prosperują przedsiębiorstwa, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Omawiany proces jest obciążony paroma koniecznościami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, a więc Ty lub nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: nazwę oraz siedzibę firmy, przedmiot działalności, kwotę kapitału zakładowego, liczbę, a także wartość udziałów posiadanych przez wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym krokiem do zarejestrowania spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do określonej w umowie siedziby. W instytucji tej składa się przygotowany wniosek i dołącza się wymagane załączniki.
Powyżej zostały bardzo ogólnikowo opisane jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Z kolei poniżej w skrócie, od punktów wypiszę kilka czynności bardziej uszczegółowionych, które okazują się również istotne.

– Przygotowanie umowy spółki.
– Wpłacenie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Pozyskanie REGON-u.
– Otworzenie konta bankowego.
– Otrzymanie numeru NIP.
– Dokonanie rejestracji w ZUS-ie.
– Zawiadomienie PIP.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.