Sprzedam spółkę 85000

Chcesz założyć spółkę? Konieczna będzie Sprzedam spółkę 85000 .

Wszystkim wydaje się, że kwestia ta jest dosyć prosta a także, że poradzi sobie z nią każda osoba. Rzeczywistość jest nieco inna od wyobrażeń i okazuje się, że nie jest to takie łatwe, co sprawia, że rzesza osób zwyczajnie odpuszcza realizację tego celu, z racji tego, że ogrom obowiązków i formalności, które trzeba zrealizować,jest bardzo duży. W związku z tym, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż działają firmy, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Wspomniany proces został obarczony paroma obowiązkami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, a więc Ty lub nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Nim przystąpisz do kwestii formalności i biegania po urzędach, opracuj umowę spółki, która jest niezbędna do tego, aby móc działać dalej. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: nazwę i adres spółki, przedmiot działalności, sumę kapitału zakładowego, informację liczbową i wartościową dotyczącą udziałów które posiadają wszyscy wspólnicy. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym krokiem do rejestracji spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wyznaczonej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Powyżej zostały bardzo ogólnikowo opisane dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Z kolei niżej w skrócie, punktowo wypiszę kilka zadań bardziej uszczegółowionych, ale które są tak samo istotne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Uiszczenie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Pozyskanie REGON-u.
– Założenie konta w banku.
– Pozyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Powiadomienie PIP.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.