Sprzedam spółkę Sp. z o.o.

W zakładaniu spółki najważniejszą kwestią jest: Sprzedam spółkę Sp. z o.o. .

Wszystkim wydaje się, że kwestia ta jest dosyć prosta oraz, że nie będzie dla nikogo problemem. W praktyce nie jest to proste, co wpływa na to, że wiele osób wycofuje się z tego pomysłu, gdyż szereg obowiązków i zagadnień, które pasowałoby zrealizować,jest olbrzymi. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że działają instytucje, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Omawiany proces jest obarczony kilkoma obowiązkami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, czyli Ty lub nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Zanim zaczniesz sprawdzać swoje możliwości w starciu z licznymi formalnościami, sporządź umowę spółki. Wymagania, które należy spełnić pisząc umowę spółki, to konieczność zawarcia w niej informacji obejmujących: firmę i siedzibę firmy, obszar działania, wysokość kapitału wnoszonego, liczbę, a także wartość udziałów wszystkich wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach.

Następnym krokiem do rejestracji spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wyznaczonej w umowie siedziby. Wniosek ten składa się na odpowiednim formularzu, do którego dołączone są odpowiednie załączniki.
Wcześniej zostały bardzo ogólnikowo opisane jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Natomiast niżej w skrócie, od punktów wypiszę parę obowiązków bardziej uszczegółowionych, które okazują się tak samo niezbędne.

– Przygotowanie umowy spółki.
– Wpłacenie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Uzyskanie numeru REGON.
– Utworzenie konta bankowego.
– Pozyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Poinformowanie PIP.

Nasza firma zajmuje się rejestracją spółek od początku do końca, a więc zgłaszając się do nas i powierzając nam swoją przyszłą firmę, masz gwarancję, że wszystko zostanie zrealizowane szybko, sprawnie i profesjonalnie, bez obaw, że będziesz musiał jeszcze coś załatwiać.