Sprzedam spółkę Sp. z o.o.

Zakładasz firmę? Upewnij się czy podołasz zadaniom związanym z Sprzedam spółkę Sp. z o.o. .

Mam nadzieję, że nie uważasz, że zakładanie spółki to sprawa prosta a także, że żadna osoba nie będzie z nią miała kłopotu. Naprawdę nie jest to takie łatwe, co powoduje, że rzesza osób zwyczajnie rezygnuje z tego projektu, z racji tego, że ogrom zadań i spraw, które pasowałoby zrealizować,jest wielki. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że działają firmy, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Omawiany proces jest obarczony kilkoma obowiązkami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, a więc Ty lub my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: firmę i adres spółki, obszar działania, wysokość kapitału zakładowego, liczbę, a także wartość udziałów posiadanych przez wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch kopiach.

Następnym krokiem do zakładania spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wspomnianej w umowie siedziby. W instytucji tej składa się przygotowany wniosek i dołącza się wymagane załączniki.
Wyżej opisano ogólnie dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Jednak niżej skrótowo, punktowo wypiszę kilka zadań bardziej uszczegółowionych, które okazują się równie istotne.

– Przygotowanie umowy spółki.
– Uregulowanie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Otrzymanie REGON-u.
– Otworzenie konta w banku.
– Otrzymanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Złożenie dokumentacji w ZUS-ie.
– Powiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Nasza firma zajmuje się rejestracją spółek od początku do końca, a więc zgłaszając się do nas i powierzając nam swoją przyszłą firmę, masz gwarancję, że wszystko zostanie zrealizowane szybko, sprawnie i profesjonalnie, bez obaw, że będziesz musiał jeszcze coś załatwiać.