Sprzedam spółkę z historia

Spółkę z o.o. można założyć, ale pierwszym etapem musi być Sprzedam spółkę z historia .

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem wiemy, że niektóre osoby twierdzą, że jest to sprawa łatwa a także, że żadna osoba nie będzie z nią miała kłopotu. Naprawdę nie jest to takie łatwe, co jest przyczyną, że bardzo duża grupa osób odpuszcza realizację tego projektu, z racji tego, że szereg czynności i zagadnień, które pasowałoby zrealizować,jest wielki. W związku z tym, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż funkcjonują instytucje, które profesjonalnie zajmują się tym zagadnieniem i potrafią w szybki oraz profesjonalny sposób założyć spółkę.

Wspomniany proces został obciążony paroma obowiązkami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, więc Ty lub my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: firmę oraz adres firmy, zakres działania przedsiębiorstwa, sumę kapitału wnoszonego, informację liczbową i wartościową dotyczącą udziałów poszczególnych wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach.

Następnym etapem do rejestracji spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do określonej w umowie siedziby. W instytucji tej składa się przygotowany wniosek i dołącza się wymagane załączniki.
Wcześniej zostały bardzo ogólnikowo opisane tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Z kolei niżej w skrócie, punktowo wypiszę kilka czynności bardziej uszczegółowionych, ale które są tak samo istotne.

– Opracowanie umowy spółki.
– Wniesienie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Pozyskanie REGON-u.
– Utworzenie konta w banku.
– Otrzymanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Zawiadomienie Inspekcji Pracy.

Wcześniej zostało już wspomniane, że mimo czasochłonnej bieganiny po wszystkich możliwych urzędach, wciąż nie ma pewności, że wszystko zostanie kompletnie złożone. Trzeba kłuć żelazo póki gorące i zrealizować swój cel jak najszybciej. Możliwość taką i pełen profesjonalizm daje skorzystanie z naszych usług. Nie czas na rezygnację. Skoro powiedziałeś „A”, musisz powiedzieć „B”. Skontaktuj się z nami, a gwarantujemy, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.