Sprzedam spółkę z koncesją

Za nim zostaniesz właścicielem spółki, dowiedz się jak wygląda Sprzedam spółkę z koncesją .

Wszystkim wydaje się, że kwestia ta jest dosyć bezproblemowa a także, że każdy człowiek sobie z nią poradzi. W praktyce nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co przyczynia się do tego, że bardzo duża grupa osób zwyczajnie rezygnuje z tego celu, gdyż ogrom obowiązków i zagadnień, które należy zrealizować,jest zniechęcający. Z racji tego, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż działają podmioty, mogące pochwalić się wysoką efektywnością w szybkim i bezproblemowym rejestrowaniu spółek.

Proces, o którym mowa jest obciążony kilkoma obowiązkami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, a więc Ty albo nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: nazwę i adres firmy, zakres działania przedsiębiorstwa, kwotę kapitału wnoszonego, ilość i wartość udziałów które posiadają wszyscy wspólnicy. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym etapem do rejestracji spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wyznaczonej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Wyżej zostały bardzo ogólnikowo opisane jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Z kolei niżej skrótowo, od punktów wypiszę parę zadań bardziej uszczegółowionych, ale które są równie ważne.

– Przygotowanie umowy spółki.
– Zapłacenie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Otrzymanie REGON-u.
– Otworzenie konta bankowego.
– Pozyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Złożenie dokumentacji w ZUS-ie.
– Poinformowanie Państwowej Inspekcji Pracy.

Wcześniej zostało już wspomniane, że mimo czasochłonnej bieganiny po wszystkich możliwych urzędach, wciąż nie ma pewności, że wszystko zostanie kompletnie złożone. Trzeba kłuć żelazo póki gorące i zrealizować swój cel jak najszybciej. Możliwość taką i pełen profesjonalizm daje skorzystanie z naszych usług. Nie czas na rezygnację. Skoro powiedziałeś „A”, musisz powiedzieć „B”. Skontaktuj się z nami, a gwarantujemy, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.

Sprzedam spółkę z koncesją

Myślisz o założeniu własnej firmy? Sprawdź, czy nie jest Ci obca: Sprzedam spółkę z koncesją .

Wszystkim wydaje się, że kwestia ta jest dosyć błahostkowa oraz, że nie będzie dla nikogo problemem. Realia są nieco inne i nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co powoduje, że wiele osób najzwyczajniej wycofuje się z tego planu, bo obszar obowiązków i formalności, które powinno się zrealizować,jest zniechęcający. Widząc to, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż funkcjonują instytucje, mogące pochwalić się wysoką efektywnością w szybkim i bezproblemowym rejestrowaniu spółek.

Proces, o którym mowa jest obciążony paroma kwestiami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, więc Ty lub my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. W umowie trzeba zawrzeć informacje takie, jak: firmę oraz adres spółki, obszar działania, sumę kapitału zakładowego, ilość i wartość udziałów wszystkich wspólników. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym krokiem do zakładania spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wyznaczonej w umowie siedziby. W sądzie składa się komplet dokumentów – odpowiedni formularz i przewidziane przez niego załączniki.
Wcześniej zostały bardzo ogólnikowo opisane tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Natomiast poniżej w skrócie, od punktów wypiszę parę zadań bardziej uszczegółowionych, ale które są równie ważne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Uiszczenie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Uzyskanie numeru REGON.
– Utworzenie konta bankowego.
– Otrzymanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Złożenie dokumentacji w ZUS-ie.
– Poinformowanie Inspekcji Pracy.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.