Sprzedam spółkę z o.o. budowlaną

Myślisz o założeniu własnej firmy? Sprawdź, czy nie jest Ci obca: Sprzedam spółkę z o.o. budowlaną .

Nie można napisać, że kwestia, o której mowa jest błahostkowa i, że poradzi sobie z nią każda osoba. Naprawdę nie jest to takie łatwe, co sprawia, że wiele osób po prostu rezygnuje z tego planu, gdyż ogrom zadań i zagadnień, które trzeba zrealizować,jest olbrzymi. Mając to na uwadze, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż funkcjonują podmioty, które profesjonalnie zajmują się tym zagadnieniem i potrafią w szybki oraz profesjonalny sposób założyć spółkę.

Omawiany proces został obciążony kilkoma koniecznościami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, więc Ty lub nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: nazwę oraz adres firmy, zakres działania przedsiębiorstwa, wartość kapitału wnoszonego, informację liczbową i wartościową dotyczącą udziałów wszystkich wspólników. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch kopiach.

Następnym etapem do zarejestrowania spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wspomnianej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Wyżej zostały bardzo ogólnikowo opisane tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Jednak poniżej w skrócie, od punktów wypiszę parę obowiązków bardziej uszczegółowionych, ale które są tak samo istotne.

– Spisanie umowy spółki.
– Uregulowanie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Uzyskanie numeru REGON.
– Otworzenie konta w banku.
– Uzyskanie numeru NIP.
– Złożenie dokumentacji w ZUS-ie.
– Zawiadomienie Inspekcji Pracy.

Musisz wiedzieć, co dla Ciebie najlepsze, a więc jednym z tych rozwiązań jest skontaktowanie się z nami, gdyż jesteśmy w stanie wziąć na swoje barki wszelkie obowiązki i formalności związane z rejestracją spółki.

Sprzedam spółkę z o.o. budowlaną

Zakładasz firmę? Upewnij się czy podołasz zadaniom związanym z Sprzedam spółkę z o.o. budowlaną .

O rejestracji spółki nie można pisać, że jest bezproblemowa i, że każdy człowiek sobie z nią poradzi. Realia są nieco inne i nie jest to proste, co jest przyczyną, że wiele osób po prostu odpuszcza realizację tego projektu, gdyż spis obowiązków i spraw, które pasowałoby załatwić,jest wielki. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że prosperują firmy, które profesjonalnie zajmują się tym zagadnieniem i potrafią w szybki oraz profesjonalny sposób założyć spółkę.

Proces, o którym mowa został obciążony paroma obowiązkami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, czyli Ty lub my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Zanim zaczniesz sprawdzać swoje możliwości w starciu z licznymi formalnościami, sporządź umowę spółki. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: nazwę oraz adres firmy, obszar działania, wartość kapitału wnoszonego, liczbę, a także wartość udziałów poszczególnych wspólników. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch egzemplarzach.

Następnym etapem do zakładania spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wyznaczonej w umowie siedziby. Wniosek ten składa się na odpowiednim formularzu, do którego dołączone są odpowiednie załączniki.
Wyżej zostały bardzo ogólnikowo opisane jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Z kolei dalej króciutko, od punktów wypiszę parę zadań bardziej szczegółowych, ale które są również ważne.

– Przygotowanie umowy spółki.
– Wniesienie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Otrzymanie REGON-u.
– Utworzenie konta bankowego.
– Otrzymanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Nasza firma zajmuje się rejestracją spółek od początku do końca, a więc zgłaszając się do nas i powierzając nam swoją przyszłą firmę, masz gwarancję, że wszystko zostanie zrealizowane szybko, sprawnie i profesjonalnie, bez obaw, że będziesz musiał jeszcze coś załatwiać.