Sprzedam spółkę z o.o. Kraków

Zakładasz firmę? Upewnij się czy podołasz zadaniom związanym z Sprzedam spółkę z o.o. Kraków .

Nie można napisać, że kwestia, o której mowa jest prosta oraz, że żadna osoba nie będzie z nią miała kłopotu. Rzeczywistość jest nieco inna od wyobrażeń i okazuje się, że nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co przyczynia się do tego, że grono osób po prostu wycofuje się z tego celu, bo zbiór zadań i formalności, które powinno się załatwić,jest olbrzymi. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że istnieją podmioty, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Omawiany proces jest obciążony kilkoma wymogami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, a więc Ty lub nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Zanim zaczniesz sprawdzać swoje możliwości w starciu z licznymi formalnościami, sporządź umowę spółki. W umowie trzeba zawrzeć informacje takie, jak: nazwę oraz siedzibę spółki, zakres działania przedsiębiorstwa, kwotę kapitału zakładowego, liczbę, a także wartość udziałów poszczególnych wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym krokiem do założenia spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wspomnianej w umowie siedziby. Wniosek ten składa się na odpowiednim formularzu, do którego dołączone są odpowiednie załączniki.
Powyżej zostały bardzo ogólnikowo opisane dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Jednak niżej skrótowo, od punktów wypiszę parę obowiązków bardziej uszczegółowionych, ale które są równie niezbędne.

– Opracowanie umowy spółki.
– Zapłacenie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Uzyskanie REGON-u.
– Utworzenie konta bankowego.
– Otrzymanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Złożenie dokumentacji w ZUS-ie.
– Zawiadomienie PIP.

Nasza firma zajmuje się rejestracją spółek od początku do końca, a więc zgłaszając się do nas i powierzając nam swoją przyszłą firmę, masz gwarancję, że wszystko zostanie zrealizowane szybko, sprawnie i profesjonalnie, bez obaw, że będziesz musiał jeszcze coś załatwiać.

Sprzedam spółkę z o.o. Kraków

W zakładaniu spółki najważniejszą kwestią jest: Sprzedam spółkę z o.o. Kraków .

Wszystkim wydaje się, że kwestia ta jest dosyć drobnostkowa i, że żadna osoba nie będzie z nią miała kłopotu. Realia są nieco inne i nie jest to takie łatwe, co przyczynia się do tego, że rzesza osób zwyczajnie wycofuje się z tego celu, ponieważ ogrom obowiązków i kwestii, które musi się zrealizować,jest niepokojący. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że prosperują przedsiębiorstwa, mogące pochwalić się wysoką efektywnością w szybkim i bezproblemowym rejestrowaniu spółek.

Omawiany proces jest obarczony kilkoma wymogami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, więc Ty lub nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Zanim zaczniesz sprawdzać swoje możliwości w starciu z licznymi formalnościami, sporządź umowę spółki. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: firmę oraz siedzibę spółki, obszar działania, wartość kapitału zakładowego, ilość i wartość udziałów wszystkich wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch egzemplarzach.

Następnym krokiem do zarejestrowania spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wyznaczonej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Wcześniej zostały bardzo ogólnikowo opisane jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Natomiast niżej w skrócie, punktowo wypiszę parę czynności bardziej szczegółowych, ale które są równie ważne.

– Przygotowanie umowy spółki.
– Zapłacenie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Pozyskanie numeru REGON.
– Utworzenie konta w banku.
– Pozyskanie numeru NIP.
– Złożenie dokumentacji w ZUS-ie.
– Poinformowanie PIP.

Tak, jak zostało wspomniane na samym początku – kilka tygodni bieganiny od urzędu do urzędu w wielu przypadkach sprawia, że osoby chcące założyć spółkę, po prostu rezygnują ze swojego celu, nie wiedząc, że istnieją firmy takie, jak nasza, które zajmują się zakładaniem spółki od A do Z, aby następnie przekazać swojemu Klientowi kompletny podmiot działający zgodnie z prawem.