Sprzedam spółkę z o.o. Mazowieckie

Spółkę z o.o. może zakładać osoba, której nie przerazi Sprzedam spółkę z o.o. Mazowieckie .

Mam nadzieję, że nie uważasz, że zakładanie spółki to sprawa bezproblemowa i, że poradzi sobie z nią każda osoba. Rzeczywistość jest nieco inna od wyobrażeń i okazuje się, że nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co sprawia, że wiele osób po prostu wycofuje się z tego planu, ponieważ ogrom zadań i formalności, które powinno się załatwić,jest wielki. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że działają podmioty, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Omawiany proces został obarczony paroma wymogami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, a więc Ty lub nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: firmę i adres spółki, przedmiot działalności, kwotę kapitału wnoszonego, ilość i wartość udziałów wszystkich wspólników. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch egzemplarzach.

Następnym etapem do założenia spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wspomnianej w umowie siedziby. W sądzie składa się komplet dokumentów – odpowiedni formularz i przewidziane przez niego załączniki.
Wcześniej zostały bardzo ogólnikowo opisane jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Z kolei poniżej skrótowo, od punktów wypiszę kilka czynności bardziej uszczegółowionych, które okazują się tak samo niezbędne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Uiszczenie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Uzyskanie numeru REGON.
– Otworzenie konta bankowego.
– Otrzymanie numeru NIP.
– Złożenie dokumentacji w ZUS-ie.
– Poinformowanie PIP.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.