Sprzedam spółkę z o.o.

Zakładasz firmę? Upewnij się czy podołasz zadaniom związanym z Sprzedam spółkę z o.o. .

Wiele osób uważa, że procedura ta jest prosta i, że każdy człowiek sobie z nią poradzi. Realia są nieco inne i nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co wpływa na to, że grono osób zwyczajnie odpuszcza realizację tego planu, gdyż szereg obowiązków i spraw, które trzeba załatwić,jest niepokojący. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że prosperują instytucje, które profesjonalnie zajmują się tym zagadnieniem i potrafią w szybki oraz profesjonalny sposób założyć spółkę.

Proces, o którym mowa został obarczony kilkoma obowiązkami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, czyli Ty albo my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: firmę oraz adres firmy, przedmiot działalności, wysokość kapitału wnoszonego, informację liczbową i wartościową dotyczącą udziałów posiadanych przez wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch egzemplarzach.

Następnym etapem do zarejestrowania spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wspomnianej w umowie siedziby. Wniosek ten składa się na odpowiednim formularzu, do którego dołączone są odpowiednie załączniki.
Wcześniej opisano ogólnie tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Natomiast niżej króciutko, od punktów wypiszę parę czynności bardziej szczegółowych, ale które są tak samo istotne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Wpłacenie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Uzyskanie REGON-u.
– Założenie konta bankowego.
– Otrzymanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Poinformowanie Inspekcji Pracy.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.

Sprzedam spółkę z o.o.

Myślisz o założeniu własnej firmy? Sprawdź, czy nie jest Ci obca: Sprzedam spółkę z o.o. .

Wszystkim wydaje się, że kwestia ta jest dosyć łatwa a także, że poradzi sobie z nią każda osoba. Realia są nieco inne i nie jest to takie łatwe, co powoduje, że spora liczba osób najzwyczajniej rezygnuje z tego planu, ponieważ obszar zadań i zagadnień, które powinno się zrealizować,jest niepokojący. W związku z tym, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż prosperują firmy, świadczące usługi w kwestii szybkiego i profesjonalnego zakładania spółek.

Proces, o którym mowa został obciążony kilkoma koniecznościami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, czyli Ty albo my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: firmę oraz siedzibę spółki, zakres działania przedsiębiorstwa, wartość kapitału wnoszonego, liczbę, a także wartość udziałów posiadanych przez wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach.

Następnym krokiem do zakładania spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wyznaczonej w umowie siedziby. W sądzie składa się komplet dokumentów – odpowiedni formularz i przewidziane przez niego załączniki.
Wcześniej opisano ogólnie dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Jednak poniżej w skrócie, punktowo wypiszę kilka obowiązków bardziej szczegółowych, które okazują się równie niezbędne.

– Przygotowanie umowy spółki.
– Zapłacenie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Uzyskanie REGON-u.
– Utworzenie konta w banku.
– Uzyskanie numeru NIP.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Powiadomienie Inspekcji Pracy.

Wcześniej zostało już wspomniane, że mimo czasochłonnej bieganiny po wszystkich możliwych urzędach, wciąż nie ma pewności, że wszystko zostanie kompletnie złożone. Trzeba kłuć żelazo póki gorące i zrealizować swój cel jak najszybciej. Możliwość taką i pełen profesjonalizm daje skorzystanie z naszych usług. Nie czas na rezygnację. Skoro powiedziałeś „A”, musisz powiedzieć „B”. Skontaktuj się z nami, a gwarantujemy, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.