Sprzedaż gotowych spółek z o.o.

Zakładasz firmę? Upewnij się czy podołasz zadaniom związanym z Sprzedaż gotowych spółek z o.o. .

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem wiemy, że niektóre osoby twierdzą, że jest to sprawa prosta i, że żadna osoba nie będzie z nią miała kłopotu. W rzeczywistości nie jest to takie łatwe, co powoduje, że rzesza osób odpuszcza realizację tego planu, z racji tego, że ogrom czynności i kwestii, które trzeba załatwić,jest zniechęcający. W związku z tym, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż funkcjonują przedsiębiorstwa, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Omawiany proces został obciążony kilkoma wymogami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, czyli Ty albo my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Nim przystąpisz do kwestii formalności i biegania po urzędach, opracuj umowę spółki, która jest niezbędna do tego, aby móc działać dalej. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: firmę i adres spółki, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego, liczbę wraz z wartością udziałów posiadanych przez wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach.

Następnym krokiem do założenia spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do określonej w umowie siedziby. W sądzie składa się komplet dokumentów – odpowiedni formularz i przewidziane przez niego załączniki.
Powyżej opisano ogólnie tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Jednak dalej króciutko, od punktów wypiszę parę obowiązków bardziej szczegółowych, ale które są tak samo ważne.

– Przygotowanie umowy spółki.
– Uiszczenie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Otrzymanie REGON-u.
– Otworzenie konta bankowego.
– Uzyskanie numeru NIP.
– Dokonanie rejestracji w ZUS-ie.
– Poinformowanie Inspekcji Pracy.

Musisz wiedzieć, co dla Ciebie najlepsze, a więc jednym z tych rozwiązań jest skontaktowanie się z nami, gdyż jesteśmy w stanie wziąć na swoje barki wszelkie obowiązki i formalności związane z rejestracją spółki.

Sprzedaż gotowych spółek z o.o.

Za nim zostaniesz właścicielem spółki, dowiedz się jak wygląda Sprzedaż gotowych spółek z o.o. .

Mam nadzieję, że nie uważasz, że zakładanie spółki to sprawa łatwa a także, że każdy człowiek sobie z nią poradzi. Realia są nieco inne i nie jest to takie łatwe, co powoduje, że rzesza osób rezygnuje z tego celu, gdyż zakres obowiązków i kwestii, które powinno się załatwić,jest olbrzymi. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że funkcjonują instytucje, świadczące usługi w kwestii szybkiego i profesjonalnego zakładania spółek.

Proces, o którym mowa jest obarczony paroma obowiązkami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, czyli Ty lub my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. W umowie trzeba zawrzeć informacje takie, jak: firmę oraz siedzibę firmy, obszar działania, sumę kapitału wnoszonego, ilość i wartość udziałów poszczególnych wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym etapem do założenia spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wspomnianej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Wyżej opisano ogólnie tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Z kolei niżej króciutko, punktowo wypiszę kilka obowiązków bardziej uszczegółowionych, które okazują się tak samo niezbędne.

– Opracowanie umowy spółki.
– Zapłacenie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Uzyskanie REGON-u.
– Założenie konta bankowego.
– Otrzymanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Dokonanie rejestracji w ZUS-ie.
– Zawiadomienie Inspekcji Pracy.

Tak, jak zostało wspomniane na samym początku – kilka tygodni bieganiny od urzędu do urzędu w wielu przypadkach sprawia, że osoby chcące założyć spółkę, po prostu rezygnują ze swojego celu, nie wiedząc, że istnieją firmy takie, jak nasza, które zajmują się zakładaniem spółki od A do Z, aby następnie przekazać swojemu Klientowi kompletny podmiot działający zgodnie z prawem.