Sprzedaż gotowych spółek

Zakładasz firmę? Upewnij się czy podołasz zadaniom związanym z Sprzedaż gotowych spółek .

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem wiemy, że niektóre osoby twierdzą, że jest to sprawa łatwa a także, że każdy człowiek sobie z nią poradzi. Naprawdę nie jest to proste, co sprawia, że wiele osób odpuszcza realizację tego pomysłu, ponieważ ogrom zadań i spraw, które musi się zrealizować,jest przerażający. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że istnieją instytucje, które profesjonalnie zajmują się tym zagadnieniem i potrafią w szybki oraz profesjonalny sposób założyć spółkę.

Proces, o którym mowa został obarczony kilkoma koniecznościami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, więc Ty lub my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Nim przystąpisz do kwestii formalności i biegania po urzędach, opracuj umowę spółki, która jest niezbędna do tego, aby móc działać dalej. W umowie trzeba zawrzeć informacje takie, jak: firmę oraz adres firmy, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego, informację liczbową i wartościową dotyczącą udziałów posiadanych przez wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch kopiach.

Kolejnym krokiem do zarejestrowania spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wspomnianej w umowie siedziby. Wniosek ten składa się na odpowiednim formularzu, do którego dołączone są odpowiednie załączniki.
Wcześniej opisano ogólnie tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Z kolei poniżej skrótowo, punktowo wypiszę kilka obowiązków bardziej szczegółowych, ale które są tak samo istotne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Zapłacenie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Pozyskanie numeru REGON.
– Otworzenie konta bankowego.
– Otrzymanie numeru NIP.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Poinformowanie Państwowej Inspekcji Pracy.

Musisz wiedzieć, co dla Ciebie najlepsze, a więc jednym z tych rozwiązań jest skontaktowanie się z nami, gdyż jesteśmy w stanie wziąć na swoje barki wszelkie obowiązki i formalności związane z rejestracją spółki.

Sprzedaż gotowych spółek

Myślisz o założeniu własnej firmy? Sprawdź, czy nie jest Ci obca: Sprzedaż gotowych spółek .

Mam nadzieję, że nie uważasz, że zakładanie spółki to sprawa łatwa i, że każdy człowiek sobie z nią poradzi. W praktyce nie jest to takie łatwe, co wpływa na to, że bardzo duża grupa osób zwyczajnie odpuszcza realizację tego celu, ponieważ szereg zadań i formalności, które musi się zrealizować,jest przerażający. Z racji tego, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż działają podmioty, mogące pochwalić się wysoką efektywnością w szybkim i bezproblemowym rejestrowaniu spółek.

Wspomniany proces został obciążony kilkoma wymogami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, czyli Ty lub my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. Wymagania, które należy spełnić pisząc umowę spółki, to konieczność zawarcia w niej informacji obejmujących: firmę i adres firmy, obszar działania, wysokość kapitału wnoszonego, ilość i wartość udziałów poszczególnych wspólników. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym etapem do rejestracji spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wspomnianej w umowie siedziby. W sądzie składa się komplet dokumentów – odpowiedni formularz i przewidziane przez niego załączniki.
Wyżej opisano ogólnie jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Jednak poniżej skrótowo, punktowo wypiszę parę czynności bardziej uszczegółowionych, ale które są również istotne.

– Spisanie umowy spółki.
– Wpłacenie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Uzyskanie REGON-u.
– Założenie konta bankowego.
– Pozyskanie numeru NIP.
– Złożenie dokumentacji w ZUS-ie.
– Powiadomienie PIP.

Tak, jak zostało wspomniane na samym początku – kilka tygodni bieganiny od urzędu do urzędu w wielu przypadkach sprawia, że osoby chcące założyć spółkę, po prostu rezygnują ze swojego celu, nie wiedząc, że istnieją firmy takie, jak nasza, które zajmują się zakładaniem spółki od A do Z, aby następnie przekazać swojemu Klientowi kompletny podmiot działający zgodnie z prawem.