Sprzedaż Sp. k. z o.o. do innej sp. z o.o.

Spółkę z o.o. może zakładać osoba, której nie przerazi Sprzedaż Sp. k. z o.o. do innej sp. z o.o. .

Wiele osób uważa, że procedura ta jest drobnostkowa i, że każdy człowiek sobie z nią poradzi. W rzeczywistości nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co jest przyczyną, że spora liczba osób zwyczajnie rezygnuje z tego celu, bo zakres czynności i formalności, które pasowałoby załatwić,jest bardzo duży. Z racji tego, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż prosperują instytucje, mogące pochwalić się wysoką efektywnością w szybkim i bezproblemowym rejestrowaniu spółek.

Omawiany proces został obarczony paroma koniecznościami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, czyli Ty albo my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. Wymagania, które należy spełnić pisząc umowę spółki, to konieczność zawarcia w niej informacji obejmujących: nazwę oraz siedzibę firmy, przedmiot działalności, wartość kapitału wnoszonego, informację liczbową i wartościową dotyczącą udziałów poszczególnych wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym etapem do zakładania spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wspomnianej w umowie siedziby. W sądzie składa się komplet dokumentów – odpowiedni formularz i przewidziane przez niego załączniki.
Wyżej opisano ogólnie tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Natomiast poniżej w skrócie, od punktów wypiszę parę zadań bardziej uszczegółowionych, ale które są tak samo istotne.

– Przygotowanie umowy spółki.
– Wniesienie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Pozyskanie REGON-u.
– Utworzenie konta w banku.
– Otrzymanie numeru NIP.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Zawiadomienie Inspekcji Pracy.

Musisz wiedzieć, co dla Ciebie najlepsze, a więc jednym z tych rozwiązań jest skontaktowanie się z nami, gdyż jesteśmy w stanie wziąć na swoje barki wszelkie obowiązki i formalności związane z rejestracją spółki.