Sprzedaż spółek z o.o. z 2012 roku z Krakowa

Za nim zostaniesz właścicielem spółki, dowiedz się jak wygląda Sprzedaż spółek z o.o. z 2012 roku z Krakowa .

Wszystkim wydaje się, że kwestia ta jest dosyć bezproblemowa a także, że nie będzie dla nikogo problemem. W praktyce nie jest to takie łatwe, co sprawia, że grono osób wycofuje się z tego planu, z racji tego, że zbiór zadań i zagadnień, które trzeba zrealizować,jest przerażający. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że działają firmy, mogące pochwalić się wysoką efektywnością w szybkim i bezproblemowym rejestrowaniu spółek.

Proces, o którym mowa jest obarczony kilkoma kwestiami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, czyli Ty albo nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: nazwę oraz siedzibę spółki, obszar działania, sumę kapitału zakładowego, liczbę, a także wartość udziałów które posiadają wszyscy wspólnicy. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch egzemplarzach.

Następnym krokiem do zarejestrowania spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wspomnianej w umowie siedziby. W sądzie składa się komplet dokumentów – odpowiedni formularz i przewidziane przez niego załączniki.
Wyżej opisano ogólnie tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Z kolei niżej skrótowo, punktowo wypiszę parę czynności bardziej szczegółowych, ale które są tak samo istotne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Wniesienie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Uzyskanie REGON-u.
– Utworzenie konta bankowego.
– Otrzymanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Dokonanie rejestracji w ZUS-ie.
– Powiadomienie Inspekcji Pracy.

Nasza firma zajmuje się rejestracją spółek od początku do końca, a więc zgłaszając się do nas i powierzając nam swoją przyszłą firmę, masz gwarancję, że wszystko zostanie zrealizowane szybko, sprawnie i profesjonalnie, bez obaw, że będziesz musiał jeszcze coś załatwiać.