Sprzedaż spółek zoo 2013

Chcesz założyć spółkę? Konieczna będzie Sprzedaż spółek zoo 2013 .

O rejestracji spółki nie można pisać, że jest drobnostkowa i, że nie będzie dla nikogo problemem. W życiu realnym nie jest to proste, co przyczynia się do tego, że spora liczba osób zwyczajnie rezygnuje z tego pomysłu, ponieważ spis obowiązków i kwestii, które musi się załatwić,jest wielki. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że działają instytucje, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Proces, o którym mowa został obciążony paroma wymogami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, więc Ty albo nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: firmę oraz siedzibę spółki, obszar działania, sumę kapitału zakładowego, informację liczbową i wartościową dotyczącą udziałów poszczególnych wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym krokiem do zakładania spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wyznaczonej w umowie siedziby. Wniosek ten składa się na odpowiednim formularzu, do którego dołączone są odpowiednie załączniki.
Wyżej opisano ogólnie tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Z kolei poniżej skrótowo, od punktów wypiszę parę obowiązków bardziej szczegółowych, ale które są również niezbędne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Zapłacenie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Pozyskanie REGON-u.
– Utworzenie konta bankowego.
– Uzyskanie numeru NIP.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Nasza firma zajmuje się rejestracją spółek od początku do końca, a więc zgłaszając się do nas i powierzając nam swoją przyszłą firmę, masz gwarancję, że wszystko zostanie zrealizowane szybko, sprawnie i profesjonalnie, bez obaw, że będziesz musiał jeszcze coś załatwiać.