Sprzedaż spółek

Spółkę z o.o. można założyć, ale pierwszym etapem musi być Sprzedaż spółek .

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem wiemy, że niektóre osoby twierdzą, że jest to sprawa bezproblemowa a także, że nie będzie dla nikogo problemem. Naprawdę nie jest to proste, co powoduje, że spora liczba osób zwyczajnie wycofuje się z tego planu, gdyż spis zadań i zagadnień, które powinno się zrealizować,jest zniechęcający. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że prosperują instytucje, świadczące usługi w kwestii szybkiego i profesjonalnego zakładania spółek.

Omawiany proces jest obciążony paroma obowiązkami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, czyli Ty albo my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: firmę i siedzibę firmy, zakres działania przedsiębiorstwa, wartość kapitału wnoszonego, ilość i wartość udziałów które posiadają wszyscy wspólnicy. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch egzemplarzach.

Następnym etapem do założenia spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wyznaczonej w umowie siedziby. W sądzie składa się komplet dokumentów – odpowiedni formularz i przewidziane przez niego załączniki.
Powyżej zostały bardzo ogólnikowo opisane tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Z kolei poniżej skrótowo, punktowo wypiszę kilka czynności bardziej uszczegółowionych, ale które są również istotne.

– Przygotowanie umowy spółki.
– Uregulowanie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Uzyskanie numeru REGON.
– Otworzenie konta bankowego.
– Uzyskanie numeru NIP.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Powiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.

Sprzedaż spółek

Za nim zostaniesz właścicielem spółki, dowiedz się jak wygląda Sprzedaż spółek .

Mam nadzieję, że nie uważasz, że zakładanie spółki to sprawa bezproblemowa a także, że nie będzie dla nikogo problemem. W praktyce nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co powoduje, że grono osób odpuszcza realizację tego planu, ponieważ zbiór obowiązków i kwestii, które powinno się załatwić,jest bardzo duży. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że funkcjonują instytucje, mogące pochwalić się wysoką efektywnością w szybkim i bezproblemowym rejestrowaniu spółek.

Omawiany proces jest obciążony kilkoma kwestiami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, czyli Ty lub nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Nim przystąpisz do kwestii formalności i biegania po urzędach, opracuj umowę spółki, która jest niezbędna do tego, aby móc działać dalej. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: firmę i adres spółki, przedmiot działalności, wartość kapitału wnoszonego, ilość i wartość udziałów wszystkich wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch kopiach.

Kolejnym etapem do założenia spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do określonej w umowie siedziby. Wniosek ten składa się na odpowiednim formularzu, do którego dołączone są odpowiednie załączniki.
Powyżej zostały bardzo ogólnikowo opisane tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Jednak dalej w skrócie, od punktów wypiszę parę zadań bardziej uszczegółowionych, ale które są równie istotne.

– Opracowanie umowy spółki.
– Wpłacenie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Uzyskanie numeru REGON.
– Założenie konta w banku.
– Uzyskanie numeru NIP.
– Złożenie dokumentacji w ZUS-ie.
– Zawiadomienie Inspekcji Pracy.

Nasza firma zajmuje się rejestracją spółek od początku do końca, a więc zgłaszając się do nas i powierzając nam swoją przyszłą firmę, masz gwarancję, że wszystko zostanie zrealizowane szybko, sprawnie i profesjonalnie, bez obaw, że będziesz musiał jeszcze coś załatwiać.