Sprzedaż spółki z o.o.

Zakładasz firmę? Upewnij się czy podołasz zadaniom związanym z Sprzedaż spółki z o.o. .

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem wiemy, że niektóre osoby twierdzą, że jest to sprawa prosta i, że każda osoba przedsiębiorcza będzie w stanie sobie z nią poradzić. Realia są nieco inne i nie jest to proste, co jest przyczyną, że rzesza osób najzwyczajniej odpuszcza realizację tego celu, ponieważ ogrom obowiązków i formalności, które trzeba załatwić,jest wielki. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że prosperują firmy, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Wspomniany proces został obarczony paroma wymogami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, a więc Ty albo my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: nazwę i siedzibę firmy, przedmiot działalności, kwotę kapitału zakładowego, liczbę wraz z wartością udziałów posiadanych przez wspólników. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch kopiach.

Następnym etapem do założenia spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do określonej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Wcześniej opisano ogólnie dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Z kolei dalej w skrócie, od punktów wypiszę parę czynności bardziej uszczegółowionych, które okazują się równie niezbędne.

– Spisanie umowy spółki.
– Uiszczenie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Pozyskanie numeru REGON.
– Otworzenie konta w banku.
– Uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Złożenie dokumentacji w ZUS-ie.
– Zawiadomienie Inspekcji Pracy.

Wcześniej zostało już wspomniane, że mimo czasochłonnej bieganiny po wszystkich możliwych urzędach, wciąż nie ma pewności, że wszystko zostanie kompletnie złożone. Trzeba kłuć żelazo póki gorące i zrealizować swój cel jak najszybciej. Możliwość taką i pełen profesjonalizm daje skorzystanie z naszych usług. Nie czas na rezygnację. Skoro powiedziałeś „A”, musisz powiedzieć „B”. Skontaktuj się z nami, a gwarantujemy, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.

Sprzedaż spółki z o.o.

W zakładaniu spółki najważniejszą kwestią jest: Sprzedaż spółki z o.o. .

Nie można napisać, że kwestia, o której mowa jest prosta oraz, że poradzi sobie z nią każda osoba. Naprawdę nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co sprawia, że grono osób zwyczajnie rezygnuje z tego celu, ponieważ ogrom obowiązków i formalności, które trzeba załatwić,jest zniechęcający. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że działają przedsiębiorstwa, mogące pochwalić się wysoką efektywnością w szybkim i bezproblemowym rejestrowaniu spółek.

Wspomniany proces został obarczony kilkoma kwestiami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, czyli Ty lub nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: nazwę oraz adres firmy, obszar działania, wysokość kapitału wnoszonego, liczbę wraz z wartością udziałów poszczególnych wspólników. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch kopiach.

Kolejnym krokiem do zakładania spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wspomnianej w umowie siedziby. Wniosek ten składa się na odpowiednim formularzu, do którego dołączone są odpowiednie załączniki.
Wyżej zostały bardzo ogólnikowo opisane jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Jednak dalej skrótowo, od punktów wypiszę parę obowiązków bardziej szczegółowych, które okazują się równie ważne.

– Spisanie umowy spółki.
– Zapłacenie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Uzyskanie numeru REGON.
– Założenie konta bankowego.
– Otrzymanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Powiadomienie PIP.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.