Sprzedaż udziałów spółki z o.o.

W zakładaniu spółki najważniejszą kwestią jest: Sprzedaż udziałów spółki z o.o. .

O rejestracji spółki nie można pisać, że jest prosta a także, że nie będzie dla nikogo problemem. Realia są nieco inne i nie jest to takie łatwe, co sprawia, że rzesza osób zwyczajnie rezygnuje z tego planu, gdyż ogrom obowiązków i zagadnień, które pasowałoby zrealizować,jest bardzo duży. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że funkcjonują przedsiębiorstwa, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Wspomniany proces został obarczony paroma obowiązkami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, czyli Ty albo nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Zanim zaczniesz sprawdzać swoje możliwości w starciu z licznymi formalnościami, sporządź umowę spółki. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: firmę i adres spółki, obszar działania, wartość kapitału zakładowego, ilość i wartość udziałów posiadanych przez wspólników. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch kopiach.

Następnym krokiem do rejestracji spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do określonej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Powyżej opisano ogólnie jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Natomiast dalej w skrócie, punktowo wypiszę kilka czynności bardziej uszczegółowionych, ale które są tak samo ważne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Uiszczenie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Pozyskanie REGON-u.
– Utworzenie konta bankowego.
– Pozyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Poinformowanie PIP.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.