Jak przeprowadzić aktualizację wpisu w KRS?

Jeżeli posiadasz przedsiębiorstwo zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i zmieniły się jego dane np. adres lub liczba wspólników, to każda taka modyfikacja wymaga dokonania zmiany w KRS.

Sprawę załatwić może właściciel firmy w sposób listowny, elektroniczny lub w biurze podawczym sądu rejonowego. Do KRS zgłoszona powinna być każdorazowa zmiana w postaci: adresu, członka zarządu, danych wspólnika, przedmiotu działalności oraz bezpośrednio treści umowy spółki. Aby prawidłowo przeprowadzić procedurę aktualizacji wpisu w rejestrze to oprócz wniosku o zmianę danych powiadomić należy także Urząd Skarbowy, jeżeli zmienią się dane uzupełniające. Jeżeli spółka zarejestrowana była za pomocą trybu S24, to w takim samym przypadku przedsiębiorca może zgłosić zmiany. Decydując się na sposób online procedura może zostać znacznie przyśpieszona.

Szczególnie uważać należy na treść wniosku. Prawidłowo wypełniony formularz umożliwia uzyskanie zmiany aktualizacyjnej w KRS. Jeżeli dokumenty zostaną błędnie wypełnione i przesłane, to spowoduje to zwrot wniosku lub odmowę wpisu.