Informacje z KRS uzyskasz bezpłatnie

Od 2018 zostaną wprowadzone zmiany, które ułatwią pozyskanie informacji o spółkach oraz przedsiębiorcach. Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o KRS oraz niektórych innych ustaw przewiduje wprowadzenie wielu zmian regulujących funkcjonowanie podmiotów podlegających do KRS. Jedną ze zmian jest to, że dane o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego będą udostępniane wszystkim zainteresowanym bezpłatnie. To ogromne ułatwienie dla kontrahentów oraz inwestorów, którzy będą mogli bezpiecznie podejmować współpracę z istniejącymi na rynku podmiotami.

Już w najbliższym dniach ma zostać utworzone dla każdego podmiotu repozytorium dokumentów finansowych do którego będą składane sprawozdania finansowe oraz wszystkie dokumenty dotyczące podsumowania ubiegłego roku obrotowego.