CEIDG-1

Osoby decydujące się na otwarcie jednoosobowej działalności gospodarczej muszą zarejestrować ją w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w skrócie CEIDG. W tym celu muszą wypełnić druk CEIDG-1. Należy podać w nim wszystkie niezbędne informacje dotyczące danej firmy tj. jej nazwę, adres, formę opodatkowania, odpowiedni sąd rejestrowy.

CEIDG-1 jest także:
– wnioskiem do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, czyli REGON,
– zgłoszeniem identyfikacyjnym i aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego,
– oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem PIT,
– zgłoszeniem lub zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
– oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Co ważne, rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.