Pomoc aktualizacja wpisów KRS

Zakładasz firmę? Upewnij się czy podołasz zadaniom związanym z pomoc aktualizacja wpisów KRS .

Wszystkim wydaje się, że kwestia ta jest dosyć bezproblemowa a także, że poradzi sobie z nią każda osoba. Naprawdę nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co przyczynia się do tego, że rzesza osób odpuszcza realizację tego pomysłu, ponieważ zakres obowiązków i zagadnień, które pasowałoby załatwić,jest bardzo duży. Z racji tego, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż istnieją przedsiębiorstwa, mogące pochwalić się wysoką efektywnością w szybkim i bezproblemowym rejestrowaniu spółek.

Wspomniany proces jest obciążony kilkoma obowiązkami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, czyli Ty albo my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. Wymagania, które należy spełnić pisząc umowę spółki, to konieczność zawarcia w niej informacji obejmujących: firmę i adres spółki, obszar działania, wysokość kapitału zakładowego, ilość i wartość udziałów poszczególnych wspólników. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch kopiach.

Następnym krokiem do zarejestrowania spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wyznaczonej w umowie siedziby. Wniosek ten składa się na odpowiednim formularzu, do którego dołączone są odpowiednie załączniki.
Wyżej zostały bardzo ogólnikowo opisane tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Jednak dalej króciutko, punktowo wypiszę kilka zadań bardziej uszczegółowionych, ale które są tak samo niezbędne.

– Spisanie umowy spółki.
– Wniesienie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Otrzymanie REGON-u.
– Otworzenie konta bankowego.
– Otrzymanie numeru NIP.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Powiadomienie Inspekcji Pracy.

Tak, jak zostało wspomniane na samym początku – kilka tygodni bieganiny od urzędu do urzędu w wielu przypadkach sprawia, że osoby chcące założyć spółkę, po prostu rezygnują ze swojego celu, nie wiedząc, że istnieją firmy takie, jak nasza, które zajmują się zakładaniem spółki od A do Z, aby następnie przekazać swojemu Klientowi kompletny podmiot działający zgodnie z prawem.