Podatek CIT

Kto musi płacić podatek CIT? Podatek dochodowy od osób prawnych jest podatkiem obciążającym dochody osób prawnych. Każda osoba prawna, bez względu na to jak nabyła osobowość, zobowiązana jest do płacenia podatku CIT. Podatnikami są także spółki kapitałowe w organizacji oraz spółki komandytowo-akcyjne. Bardzo ważne jest, by pamiętać, że płatnikami są też w niektórych wypadkach jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Jedynie podmioty nie mające zdolności prawnej, nie mogą być płatnikami podatku CIT.

Płatnicy mają obowiązek złożenia wstępnego zeznania podatkowego do trzeciego miesiąca następnego roku. W tym terminie muszą również wpłacić podatek należny lub różnicę pomiędzy podatkiem należnym a sumą wpłaconych zaliczek. Zeznania oświadczające o ostatecznej wysokości dochodu znaleźć się muszą w Urzędzie Skarbowym nie później niż przed upływem dziewięciu miesięcy od zakończenia roku podatkowego.

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje nowa stawka podatku dochodowego w wysokości 15% jednak nie są nią objęci wszyscy podatnicy. Niższa stawka Cit obowiązuje tzw. małych podatników oraz nowo powstałe przedsiębiorstwa. Pozostali przedsiębiorcy nadal zobowiązani są do płacenia podatku dochodowego w stawce 19%. Wraz ze zmianą stawki podatku weszły w życie przepisy, które ograniczają możliwość korzystania z preferencyjnej stawki CIT. Przedsiębiorstw, które powstały w wyniku np. podziału firmy nie będą mogły płacić niższego podatku.

Małym podatnikiem jest podmiot, który w poprzednim roku podatkowym osiągnął przychody ze sprzedaży wraz z należnym podatkiem od towarów i usług nie wyższe niż równowartość 1.200.000 euro.

Jeśli potrzebujesz doradztwa podatkowego – skontaktuj się z nami!

Najczęstsze błędy podatkowe

Podatki płaci praktycznie każdy. W polskim prawie jest na prawdę wiele rodzai podatków, dlatego prawie wszyscy mamy z nimi do czynienia. Zajmując się nimi popełnić możemy sporo błędów, które z pewnością przyniosą nieprzyjemne skutki. Prawo podatkowe jest bowiem bezlitosne. Nawet najmniejsze potknięcie stać się może podstawą do prowadzenia postępowania karnego, wydania wyroku określającego odpowiedzialność podatnika oraz do wydania mandatu, dlatego postaramy się przedstawić tu najczęściej popełniane błędy.

  • Jeśli zamierzasz do swojego przedsiębiorstwa wprowadzić własny sprzęt, to oczywiście jest to możliwe! Pamiętaj jednak, że jego wartości nie ustalasz Ty sam. Pod uwagę musi zostać wzięta wartość rynkowa przedmiotu.
  • W przypadku,  gdy najbliższa Ci osoba pracuje nieodpłatnie, składki ZUS naliczane są jak dla przedsiębiorcy!
  • Praca własna małżonki, podatnika oraz małoletnich dzieci nie jest kosztem uzyskania przychodów. Kosztem takim jest natomiast opłacana za te osoby składka.
  • Deklaracje podatkowe powinny być składane zawsze na czas! W innym wypadku dotknie nas odpowiedzialność karna skarbowa.
  • Spodziewaj się fiskusa, nawet jeśli posiadasz bardzo małą firmę!
  • Używasz prywatnego samochodu? Koniecznie rozlicz to poprzez ewidencję przejechanych kilometrów, na podstawie miesięcznego zestawienia poniesionych kosztów, udokumentowanych dowodami księgowymi.
  • Nie wszystkie koszty jakie ponosimy, zaliczone mogą być do kosztów podatkowych.

Mam nadzieje, że artykuł ten pomoże Ci uniknąć kłopotów związanych z podatkami. W razie wątpliwości skontaktuj się z naszą firmą. Nasz doradca podatkowy chętnie Ci pomoże!