Prowadzenie działalności bez konieczności rejestracji w CEIDG

Serdecznie zapraszamy także na nasza stronę główną !

Osoby wykonujące drobne usługi, osiągające niewielkie dochody od 30. kwietnia bieżącego roku mogą poprowadzić swoją działalność bez konieczności jej rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Możliwość taką wprowadziła Konstytucja Biznesu. Działalność nierejestrowana została uregulowana w ustawie z dnia 6. marca 2018 r. w ramach tak zwanego Prawa Przedsiębiorców.

Działalność nieewidencjonowaną możemy poprowadzić jeżeli spełnimy następujące warunki:

  • jesteśmy osobą fizyczną,
  • miesięczny przychód z naszej działalności nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia brutto (w 2018 roku jest to zatem kwota 1050 złotych),
  • przez ostatnich 60 miesięcy nie wykonywaliście żadnej działalności gospodarczej.

Jeżeli nasze przychody w którymś z miesięcy przekroczą dany limit wówczas  mamy 7 dni na zarejestrowanie naszej firmy w CEIDG. Należy również podkreślić, że korzystanie z działalności nierejestrowanej ma charakter dobrowolny. Możemy zatem, ale nie musimy z niej skorzystać.