Spółki osobowe

Działalność spółek osobowych opiera się na osobistej więzi między jej wspólnikami. Do spółek osobowych zalicza się:

  • spółka jawna,
  • spółka partnerska,
  • spółka komandytowa,
  • spółka komandytowo-akcyjna.

Spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej, lecz mają zdolność prawną, co oznacza, że mogą we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania, a także mogą pozywać i być pozywane.

Główne cechy spółek osobowych:

  • brak organów (wyjątki – spółka partnerska i spółka komandytowo-akcyjna),
  • nieograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki.

Spółka jawna – może zostać założona przez minimum dwie osoby. Spółka nie ma obowiązku opłacania podatku dochodowego, gdyż podatek odprowadzany jest indywidualnie przez każdego ze wspólników.

Spółka partnerska – to specyficzny rodzaj spółki. Może zostać założona wyłącznie przez przedstawicieli wolnych zawodów np. lekarzy, prawników, architektów.

Spółka komandytowa – forma prawna działalności, w której występują dwa typu wspólników – komplementariusze oraz komandytariusze.

Spółka komandytowo-akcyjna – łączy w sobie cechy spółki komandytowej oraz spółki akcyjnej. Występują w niej dwa typy wspólników – komplementariusze i akcjonariusze.

 

Zapraszamy na naszą stronę główną.