Prestiżowy adres biura

Chcesz założyć spółkę? Konieczna będzie Prestiżowy adres biura .

Wszystkim wydaje się, że kwestia ta jest dosyć prosta a także, że nie będzie dla nikogo problemem. W praktyce nie jest to proste, co wpływa na to, że wiele osób po prostu rezygnuje z tego pomysłu, gdyż ogrom obowiązków i zagadnień, które trzeba załatwić,jest bardzo duży. W związku z tym, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż działają przedsiębiorstwa, mogące pochwalić się wysoką efektywnością w szybkim i bezproblemowym rejestrowaniu spółek.

Wspomniany proces jest obarczony paroma wymogami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, a więc Ty albo my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: nazwę oraz adres firmy, przedmiot działalności, sumę kapitału wnoszonego, informację liczbową i wartościową dotyczącą udziałów które posiadają wszyscy wspólnicy. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch egzemplarzach.

Następnym etapem do rejestracji spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do określonej w umowie siedziby. W sądzie składa się komplet dokumentów – odpowiedni formularz i przewidziane przez niego załączniki.
Powyżej opisano ogólnie jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Natomiast niżej skrótowo, punktowo wypiszę kilka obowiązków bardziej uszczegółowionych, które okazują się równie niezbędne.

– Spisanie umowy spółki.
– Wpłacenie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Pozyskanie numeru REGON.
– Założenie konta w banku.
– Otrzymanie numeru NIP.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Powiadomienie Inspekcji Pracy.

Tak, jak zostało wspomniane na samym początku – kilka tygodni bieganiny od urzędu do urzędu w wielu przypadkach sprawia, że osoby chcące założyć spółkę, po prostu rezygnują ze swojego celu, nie wiedząc, że istnieją firmy takie, jak nasza, które zajmują się zakładaniem spółki od A do Z, aby następnie przekazać swojemu Klientowi kompletny podmiot działający zgodnie z prawem.