Jakie elementy powinna zawierać umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Zakładając spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością bardzo często wydaje nam się, że jej umowa musi być niezmiernie rozbudowana i zawierać ogromną ilość szczegółów dotyczących naszej działalności. Oczywiście możemy sporządzić umowę naszej działalności w sposób bardzo skrupulatny, jednak Kodeks spółek handlowych wskazuje tylko kilka elementów, które musimy umieścić na tym akcie.
Są to:
– firma spółki,
– siedziba spółki,
– przedmiot działalności spółki,
– wysokość kapitału zakładowego,
– wskazanie czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
– liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez konkretnych wspólników,
– czas trwania spółki o ile taki określimy.

Jeżeli jednak spółka zawierana jest pomiędzy kilkoma osobami, których interesy mogą być konfliktujące wówczas umowa spółki zazwyczaj dotyka też takich kwestii jak funkcjonowanie organów spółki tj. Zarządu, Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej itd.

Najlepsze umowy to dokumenty sporządzane na potrzeby konkretnej firmy, związane z ich obawami, celami i interesami.