Firma spółki z o.o.

Firma osoby prawnej to nazwa, pod którą występuje w obrocie gospodarczym. Konieczne jest, aby pozwoliła odróżnić ją na rynku. Co jednak ważne, nie może wprowadzać odbiorców w błąd przede wszystkim z zakresie przedmiotu i miejsca działalności, a także źródeł jej zaopatrzenia. Złamanie tej zasady może zostać uznane za czyn nieuczciwej konkurencji.

Firma spółki z o.o. musi składać się z następujących elementów:
1. Trzon firmy – nazwa wybrana przez wspólników spółki. Może zawierać dowolne słowa, wskazywać na działalność spółki, czy też jej siedzibę.
2. Dodatki obligatoryjne – oznaczenie formy prawnej spółki, w tym przypadku będzie to dopisek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością bądź skrót “spółka z o.o.” lub “sp. z o.o.”.
3. Dodatki fakultatywne – zazwyczaj jest to jeden z elementów trzonu firmy, jednak mogą być dowolnie dobrane słowa.

Ustawodawca zezwala na umieszczenie nazwiska lub pseudonimu osoby fizycznej w firmie. Może być to nazwisko wspólnika, członka któregoś z organów bądź innej ważnej osoby dla spółki. Co ważne, w przypadku śmierci wspólnika, którego nazwisko znajduje się w nazwie spółki konieczna jest zgoda jego małżonka oraz dzieci.