Jak założyć spółkę z o.o. komandytową?

Wysokie podatki są dla przedsiębiorców tym czego się najbardziej unika. Niestety zobowiązania podatkowe w niektórych firmach mogą być bardziej uciążliwe. Chodzi tu dokładanie o zjawisko występowania podwójnego opodatkowania. W spółkach kapitałowych obowiązuje prawo uiszczania podatku od zysku spółki oraz po jego podziale od przychodów wspólników z tytułu wypłaty dywidendy. Powoduje to, że w rzeczywistości właściciele spółek kapitałowych płacą podwójne podatki od tego samego zysku.

W większych firmach zjawisko podwójnego opodatkowania ma duży wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych. Dlatego też wiele pośród tych firm decyduje się na ograniczenie tego zjawiska poprzez utworzenie spółki z o.o. komandytowej.

Spółka z o.o. komandytowa nie jest typową formą prawną przedsiębiorstwa. Stanowi legalne połączenie spółek. Powstaje ono dzięki utworzeniu dwóch odrębnych spółek – spółki z o.o. i spółki komandytowej. Następnie ustanawia się komplementariuszem spółki komandytowe,j spółkę z o.o. Właściciele stają się zarówno wspólnikami spółki z o.o. oraz komandytariuszami spółki komandytowej. Utworzenie dwóch spółek jest bardzo trudne. Dlatego też chcąc prowadzić taką firmę, warto zdecydować się na zakup gotowych spółek z o.o. komandytowych lub usługę rejestracyjną spółek.

Dowiedz się więcej o spółkach