Co musi się znaleźć w statucie spółki akcyjnej?

 

Do stworzenia spółki akcyjnej wymagany jest statut, wykonany w formie aktu notarialnego. Jeżeli nie spełni się tych warunków, to statut zostanie uznany za nie ważny, a poprzez to nie będzie można utworzyć spółki akcyjnej.

W Kodeksie Spółek Handlowych poza wskazaniem formy statutu spółki akcyjnej znajduje się zapis, dotyczący tego co należy zawrzeć w umowie spółki akcyjnej. Są to następujące elementy:

– firma i siedziba,

– przedmiot działalności,

– czas trwania, jeżeli został określony,

– wysokość kapitału zakładowego wraz z kwotą wpłaconą przed zarejestrowaniem na pokrycie tego kapitału,

– wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem czy akcje są imienne czy na okaziciela,

– liczba akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia,

– nazwiska i imiona albo firmy założycieli,

– liczba członków zarządu i rady nadzorczej lub co najmniej minimalna bądź maksymalna liczba członków tych organów wraz z wskazaniem podmiotu uprawnionego do ustalenia składu zarządu lub rady nadzorczej,

– pismo do ogłoszeń, jeżeli spółka zamierza dokonywać ogłoszeń również poza Monitorem Sądowym i Gospodarczym.

Dowiedz się więcej o spółce akcyjnej – kliknij!

Jak szybko i sprawnie założyć spółkę?

Każdy z rozpoczynających działalność przedsiębiorców chciałby założyć spółkę w jak najszybszym terminie i jak najłatwiej. Niestety rzeczywistość jest całkiem inna. Założenie spółki w Polsce jest wyjątkowo trudne, a dodatkowo zajmuje trochę czasu.  

Aby szybko i sprawnie założyć spółkę można zdecydować się na założenie spółki przez Internet. Niestety założenie działalności gospodarczej przez Internet jest możliwe tylko w kilku przypadkach – w przypadku spółki z o.o., komandytowej i jawnej. Założenie innych spółek niż wymienione jest już znacznie trudniejsze.

Aby szybko i sprawnie założyć spółkę należy zdecydować się na zakup gotowych spółek. Jest to wyjątkowo dobre rozwiązanie ze względu na to, że przedsiębiorców omija obowiązek samodzielnej rejestracji. Gotowe spółki posiadają już zakończony proces rejestracji, numery identyfikacyjne oraz pełen komplet dokumentacji rejestracyjnej. Pozwala to zakupującym spółki na rozpoczęcie działalności w ciągu kilku dni. Wystarczy bowiem sporządzić umowę zakupu i zmienić dane w KRS.

Jak założyć spółkę z o.o. komandytową?

Wysokie podatki są dla przedsiębiorców tym czego się najbardziej unika. Niestety zobowiązania podatkowe w niektórych firmach mogą być bardziej uciążliwe. Chodzi tu dokładanie o zjawisko występowania podwójnego opodatkowania. W spółkach kapitałowych obowiązuje prawo uiszczania podatku od zysku spółki oraz po jego podziale od przychodów wspólników z tytułu wypłaty dywidendy. Powoduje to, że w rzeczywistości właściciele spółek kapitałowych płacą podwójne podatki od tego samego zysku.

W większych firmach zjawisko podwójnego opodatkowania ma duży wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych. Dlatego też wiele pośród tych firm decyduje się na ograniczenie tego zjawiska poprzez utworzenie spółki z o.o. komandytowej.

Spółka z o.o. komandytowa nie jest typową formą prawną przedsiębiorstwa. Stanowi legalne połączenie spółek. Powstaje ono dzięki utworzeniu dwóch odrębnych spółek – spółki z o.o. i spółki komandytowej. Następnie ustanawia się komplementariuszem spółki komandytowe,j spółkę z o.o. Właściciele stają się zarówno wspólnikami spółki z o.o. oraz komandytariuszami spółki komandytowej. Utworzenie dwóch spółek jest bardzo trudne. Dlatego też chcąc prowadzić taką firmę, warto zdecydować się na zakup gotowych spółek z o.o. komandytowych lub usługę rejestracyjną spółek.

Dowiedz się więcej o spółkach