Grupa kapitałowa według prawa podatkowego

O grupie kapitałowej pisaliśmy już jakiś czas temu (tutaj można znaleźć post na ten temat). Artykuł określa grupę kapitałową jako powiązanie spółek kapitałowych. Jednak przepisy podatkowe jeszcze bardziej dokładnie regulują, kto jest podatkową grupą kapitałową.

Tak więc do podatkowej grupy kapitałowej zaliczyć można spółki, które spełniają następujące warunki:

  • jedna ze spółek w grupie, tzw. spółka dominująca, musi posiadać bezpośredni 95% udział w kapitale zakładowym pozostałych spółek tzw. spółek zależnych,
  • przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą ze spółek jest nie niższy niż 1 000 000 zł,
  • umowa utworzenia podatkowej grupy kapitałowej musi być zawarta w formie aktu notarialnego na okres co najmniej 3 lat podatkowych  umowa ta musi zostać zarejestrowana przez naczelnika urzędu skarbowego,
  • podatkowa grupa kapitałowa osiągnie za każdy rok podatkowy udział dochodów w przychodach w wysokości co najmniej 3%.

Co jeszcze trzeba wiedzieć o podatkowej grupie kapitałowej? 

– do rozliczania z podatku dochodowego grupy kapitałowej zobowiązana jest jedna z spółek, wyznaczona przez grupę,

– po rejestracji umowy grupy kapitałowej przez naczelnika urzędu skarbowego, umowa nie może zostać rozszerzona o kolejne spółki.

– za zobowiązania podatkowe z tytułu podatku dochodowego odpowiedzialne solidarnie są wszystkie spółki, tworzące podatkową grupę kapitałową.

 

Grupa kapitałowa

Grupa kapitałowa stanowi strukturę, której częściami składowymi są samodzielne prawnie podmioty, prowadzące działalność w postaci spółek kapitałowych (spółek z o.o. lub akcyjnych). Relacje pomiędzy pomiotami mają charakter kapitałowy, wynikający z posiadania akcji lub udziałów w podmiotach podporządkowanych.

Uregulowania prawne grup kapitałowych znajdują się w Ustawie o Rachunkowości i Ustawie o Ochronie Konkurencji i Konsumentów. Z tych przepisów wynika między innymi to, że grupy kapitałowe mogą składać skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Natomiast przepisy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych umożliwiają grupie kapitałowej rozliczać się wspólnie z podatków przy spełnieniu określonych wymogów w zakresie wysokości kapitału zakładowego i posiadanego udziału.

W Polsce istnieje kilka znanych grup kapitałowych. Są one popularne nie tylko na terenie Polski, lecz często także w Europie. Obsługa rachunkowo-prawna takich spółek jest sporym wyzwaniem. Wymaga zatrudnienia wielu księgowych, specjalistów od finansów oraz prawników. W takich przypadkach mało prawdopodobne jest zatrudnienie biura rachunkowego, które sprawdza się w przypadku mniejszych podmiotów.