Koszt likwidacji spółki z o.o.

Jak zapewne już się domyślasz, koszt likwidacji spółki z o.o. nie jest wcale niski. Jeśli więc zdecydowałeś się na zamknięcie swojego przedsiębiorstwa, warto poznać wszystkie opłaty jakie Cię czekają. Nie zniechęcaj się! Nie warto prowadzić przedsiębiorstwa na siłę, tylko dlatego, że przytłaczają Cię koszty jego likwidacji.

  • Opłata sądowa za wykreślenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z KRS wynosi 300 zł.
  • Opłata za ogłoszenie likwidacji spółki w MSiG to koszt 100 zł.
  • Zamieszczenie wezwania wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności wiąże się z kwotą około 500 zł.
  • Zapłacisz 6 zł za każdą rozpoczętą stronę wypisu z protokołu zgromadzenia wspólników. Łącznie spodziewaj się kosztów 100 zł – 150 zł.
  • Konieczna będzie oczywiście taksa notarialna za sporządzenie uchwały zgromadzenia wspólników o rozwiązaniu spółki. Opłata wynosić będzie 750 zł.
  • Opłata sądowa za zmiany w KRS (wykreślamy członków zarządu, ujawniamy likwidatorów) to 250 zł przy spółce z o.o. zarejestrowanej w trybie tradycyjnym, a 200 zł – przy s-24.