Minimalny kapitał zakładowy

Planujesz rozpocząć przedsiębiorstwo? Podczas wyboru formy prawnej, pamiętać należy o kilka bardzo ważnych kwestiach. Jedną z nich jest minimalny kapitał zakładowy, który obowiązuje niestety w przypadku niektórych przedsiębiorstw.

Czym jest kapitał zakładowy? Jest to pierwotny wkład, który właściciele wniosą do spółki. Jego wartość musi być zgodna z danymi rejestru handlowego, umową spółki lub statutem jednostki gospodarczej.

Kodeks spółek handlowych określa wysokość minimalnego kapitału zakładowego, jaki musimy wnieść, by rozpocząć działalność niektórych firm. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest to jedynie 5 000 zł, lecz spółka akcyjna wymaga już 100 000 zł. Kapitał zakładowy musi wynosić minimalnie 50 000 zł w przypadku spółki komandytowo – akcyjnej. Minimalna kwota określona jest również w przypadku spółdzielni europejskiej ( 30 000 euro) oraz spółki europejskiej ( 120 000 euro).

Prawo niektórych państw nie określa minimalnych kapitałów zakładowych. Jednym z takich krajów jest Wielka Brytania.