Odwołanie członka zarządu

Podczas funkcjonowania spółki z o.o. może dojść do konfliktu pomiędzy wspólnikami. W takiej sytuacji często pojawia się pytanie o to, jak odwołać członka Zarządu, i czy w ogóle istnieje taka możliwość. W przypadku, gdy kwestii odwoływania członków Zarządu nie określa umowa spółki, wówczas zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych osobę taką można odwołać wyłącznie z ważnych powodów. Co jednak powinniśmy rozumieć pod pojęciem „ważny powód”?

Z punktu widzenia wspólników każdy powód może być ważny. Warto jednak podkreślić, że nie można za niego uznać utratę zaufania lub inne nieracjonalne pobudki.

Do przykładów ważnych powodów dla odwołania wspólnika możemy zaliczyć:
– naruszenie umowy spółki,
– istotne naruszenie przepisów przy prowadzeniu spraw spółki,
– długą chorobę,
– utratę określonych uprawnień zawodowych,
– skazanie członka zarządu za przestępstwa,
– potrzebę zmniejszenia liczby członków Zarządu ze względów finansowych lub organizacyjnych,
– konflikt osoby odwołanej z pozostałymi członkami Zarządu.