Jak szybko i sprawnie założyć spółkę?

Każdy z rozpoczynających działalność przedsiębiorców chciałby założyć spółkę w jak najszybszym terminie i jak najłatwiej. Niestety rzeczywistość jest całkiem inna. Założenie spółki w Polsce jest wyjątkowo trudne, a dodatkowo zajmuje trochę czasu.  

Aby szybko i sprawnie założyć spółkę można zdecydować się na założenie spółki przez Internet. Niestety założenie działalności gospodarczej przez Internet jest możliwe tylko w kilku przypadkach – w przypadku spółki z o.o., komandytowej i jawnej. Założenie innych spółek niż wymienione jest już znacznie trudniejsze.

Aby szybko i sprawnie założyć spółkę należy zdecydować się na zakup gotowych spółek. Jest to wyjątkowo dobre rozwiązanie ze względu na to, że przedsiębiorców omija obowiązek samodzielnej rejestracji. Gotowe spółki posiadają już zakończony proces rejestracji, numery identyfikacyjne oraz pełen komplet dokumentacji rejestracyjnej. Pozwala to zakupującym spółki na rozpoczęcie działalności w ciągu kilku dni. Wystarczy bowiem sporządzić umowę zakupu i zmienić dane w KRS.

Jak założyć spółkę z o.o. komandytową

Za nim zostaniesz właścicielem spółki, dowiedz się jak wygląda Jak założyć spółkę z o.o. komandytową .

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem wiemy, że niektóre osoby twierdzą, że jest to sprawa błahostkowa oraz, że każdy człowiek sobie z nią poradzi. W praktyce nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co sprawia, że rzesza osób rezygnuje z tego celu, gdyż obszar zadań i formalności, które trzeba załatwić,jest wielki. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że funkcjonują podmioty, mogące pochwalić się wysoką efektywnością w szybkim i bezproblemowym rejestrowaniu spółek.

Omawiany proces jest obarczony kilkoma kwestiami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, a więc Ty lub my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. Wymagania, które należy spełnić pisząc umowę spółki, to konieczność zawarcia w niej informacji obejmujących: firmę oraz siedzibę firmy, zakres działania przedsiębiorstwa, kwotę kapitału wnoszonego, ilość i wartość udziałów posiadanych przez wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch egzemplarzach.

Następnym etapem do zakładania spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wspomnianej w umowie siedziby. Wniosek ten składa się na odpowiednim formularzu, do którego dołączone są odpowiednie załączniki.
Powyżej opisano ogólnie tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Jednak niżej króciutko, punktowo wypiszę parę czynności bardziej szczegółowych, ale które są tak samo istotne.

– Spisanie umowy spółki.
– Wpłacenie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Uzyskanie numeru REGON.
– Otworzenie konta w banku.
– Uzyskanie numeru NIP.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Poinformowanie Inspekcji Pracy.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.

Jak założyć spółkę z o.o. 2012

Myślisz o założeniu własnej firmy? Sprawdź, czy nie jest Ci obca: Jak założyć spółkę z o.o. 2012 .

Mam nadzieję, że nie uważasz, że zakładanie spółki to sprawa drobnostkowa a także, że żadna osoba nie będzie z nią miała kłopotu. Rzeczywistość jest nieco inna od wyobrażeń i okazuje się, że nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co powoduje, że grono osób po prostu odpuszcza realizację tego projektu, gdyż szereg obowiązków i kwestii, które trzeba zrealizować,jest bardzo duży. Widząc to, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż funkcjonują przedsiębiorstwa, które profesjonalnie zajmują się tym zagadnieniem i potrafią w szybki oraz profesjonalny sposób założyć spółkę.

Proces, o którym mowa jest obarczony paroma obowiązkami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, czyli Ty lub my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: firmę i siedzibę firmy, przedmiot działalności, wartość kapitału zakładowego, informację liczbową i wartościową dotyczącą udziałów posiadanych przez wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch kopiach.

Kolejnym etapem do założenia spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wspomnianej w umowie siedziby. W sądzie składa się komplet dokumentów – odpowiedni formularz i przewidziane przez niego załączniki.
Wyżej opisano ogólnie tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Z kolei niżej w skrócie, punktowo wypiszę parę obowiązków bardziej szczegółowych, które okazują się równie niezbędne.

– Opracowanie umowy spółki.
– Uiszczenie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Uzyskanie numeru REGON.
– Utworzenie konta bankowego.
– Uzyskanie numeru NIP.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Nasza firma zajmuje się rejestracją spółek od początku do końca, a więc zgłaszając się do nas i powierzając nam swoją przyszłą firmę, masz gwarancję, że wszystko zostanie zrealizowane szybko, sprawnie i profesjonalnie, bez obaw, że będziesz musiał jeszcze coś załatwiać.