5 etapów likwidacji działalności gospodarczej

Zamykając działalność gospodarczą przedsiębiorca musi sprostać licznym kwestiom formalnym. Likwidacja działalności przebiega w pięciu etapach.

Etap 1. Wyrejestrowanie firmy z CEIDG
W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek CEIDG-1 o wykreślenie jednoosobowej działalności gospodarczej z rejestru przedsiębiorców. Wniosek ten należy złożyć w odpowiednim urzędzie gminy lub miasta.

Etap 2. Wyrejestrowanie firmy z ZUS
Następnie następuje wykreślenie przedsiębiorcy z ZUS. W tym celu wykorzystywany jest druk ZUS ZWPA. Przedsiębiorca musi złożyć także ZUS ZCNA w celu wyrejestrowania z ubezpieczenia także członków rodziny.

Etap 3. Sporządzenie spisu natury
Obowiązek ten dotyczy zarówno podatników prowadzących pełną jak i uproszczoną księgowość. Spis natury należy przygotować oddzielnie dla celów PIT oraz celów VAT.

Etap 4. Wyrejestrowanie firmy z VAT
Przedsiębiorca musi poinformować odpowiedni urząd o zaprzestaniu działalności opodatkowanej VAT-em. W tym celu powinien złożyć formularz VAT-Z.

Etap 5. Zapłata zaliczki na podatek za ostatni miesiąc działalności.
Wpłata zaliczki powinna nastąpić do 20. dnia miesiąca, który następuje po miesiącu bądź kwartale, w którym nastąpiło zakończenie działalności.