Reprezentacja jednoosobowej spółki z o.o. w organizacji

Kodeks spółek handlowych daje możliwość tworzenia jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Należy mieć jednak na uwadze, że podmioty te podlegają sporym ograniczeniom.
Jednym z takich utrudnień jest obowiązkowe określenie sposobu jej reprezentacji jeszcze przed wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółkę w organizacji (za wyjątkiem jednoosobowej) reprezentuje zarząd albo pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Wówczas wyłącznie te osoby mogą składać oświadczenia wolne.
W przypadku spółki jednoosobowej jedyny wspólniki nie posiada prawa do reprezentowania takiej spółki. Oznacza to, że nie może reprezentować spółki ani jako członek zarządu ani jako pełnomocnik.

Istotne jest, że jeśli danego zakazu wspólnik zawrze umowę w imieniu spółki to umowa to umowa taka jest nieważna.

Aby jedyny wspólnik mógł np. wynająć biuro w okresie, w którym prowadzona jest rejestracja spółki konieczne jest powołanie do spółki zarządu, bądź udzielić pełnomocnictwa.  

 

Zobacz także: Sprzedaż czystej spółki z o.o.