JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Czy warto zakładać jednoosobową spółkę? W jaki sposób zarejestrować tę spółkę?

Czym jest działalność gospodarcza? To zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Przedsiębiorcą może zostać:
– osoba fizyczna,
– osoba prawna,
– jednostka organizacja posiadająca zdolność prawną,
– wspólnicy spółki cywilnej.

Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej związana jest z koniecznością posiadania kapitału zakładowego. Drugim obligatoryjnym elementem jest złożenie wniosku o wpis do CEIDG.
Przedsiębiorca reprezentuje swoją firmę imieniem oraz nazwiskiem. Odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania firmy.

Zalety jednoosobowej działalności:
– szybka procedura założenia firmy;
– szybki proces likwidacji;
– wybór prostych form księgowości;
– duży wybór form opodatkowania;