Kapitał zakładowy w spółkach

Jak założyć i prowadzić spółkę? Sprawdź!

*****

Czym jest kapitał zakładowy? To nic innego jak wkład właścicieli, który zostaje wniesiony w odpowiednim terminie w czasie rejestracji spółki. Inaczej nazywany jest kapitałem założycielskim.
Wysokość kapitału nie jest stała, może być zmieniana w trakcie funkcjonowania firmy.

Kapitał zakładowy spółki stanowi element kapitału własnego.

Kodeks Spółek Handlowych określa wysokość minimalnego kapitału zakładowego spółki:
– 5 000 zł – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (wartość nominału nie niższa niż 50 zł);
– 50 000 zł – spółka komandytowo-akcyjna,
-100 000 zł – spółka akcyjna ( wartość nominalna nie niższa niż 1 grosz).

Brak pokrycia lub niepełne pokrycie kapitału zakładowego rodzi konsekwencje po stronie wspólników.

Kapitał zakładowy sp z o.o.

Spółkę z o.o. można założyć, ale pierwszym etapem musi być Kapitał zakładowy sp z o.o. .

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem wiemy, że niektóre osoby twierdzą, że jest to sprawa drobnostkowa a także, że nie będzie dla nikogo problemem. Naprawdę nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co jest przyczyną, że grono osób najzwyczajniej odpuszcza realizację tego celu, ponieważ zbiór zadań i spraw, które musi się załatwić,jest olbrzymi. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że działają firmy, które profesjonalnie zajmują się tym zagadnieniem i potrafią w szybki oraz profesjonalny sposób założyć spółkę.

Omawiany proces jest obarczony kilkoma wymogami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, więc Ty lub my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Zanim zaczniesz sprawdzać swoje możliwości w starciu z licznymi formalnościami, sporządź umowę spółki. Wymagania, które należy spełnić pisząc umowę spółki, to konieczność zawarcia w niej informacji obejmujących: nazwę oraz adres spółki, zakres działania przedsiębiorstwa, sumę kapitału zakładowego, informację liczbową i wartościową dotyczącą udziałów które posiadają wszyscy wspólnicy. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch kopiach.

Następnym krokiem do założenia spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wyznaczonej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Wyżej opisano ogólnie tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Jednak poniżej w skrócie, od punktów wypiszę kilka zadań bardziej uszczegółowionych, ale które są równie niezbędne.

– Spisanie umowy spółki.
– Uiszczenie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Otrzymanie numeru REGON.
– Otworzenie konta w banku.
– Pozyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Dokonanie rejestracji w ZUS-ie.
– Powiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Tak, jak zostało wspomniane na samym początku – kilka tygodni bieganiny od urzędu do urzędu w wielu przypadkach sprawia, że osoby chcące założyć spółkę, po prostu rezygnują ze swojego celu, nie wiedząc, że istnieją firmy takie, jak nasza, które zajmują się zakładaniem spółki od A do Z, aby następnie przekazać swojemu Klientowi kompletny podmiot działający zgodnie z prawem.

Kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółkę z o.o. można założyć, ale pierwszym etapem musi być Kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością .

O rejestracji spółki nie można pisać, że jest łatwa i, że żadna osoba nie będzie z nią miała kłopotu. W życiu realnym nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co powoduje, że spora liczba osób wycofuje się z tego pomysłu, ponieważ spis czynności i spraw, które musi się zrealizować,jest olbrzymi. Z racji tego, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż istnieją instytucje, które profesjonalnie zajmują się tym zagadnieniem i potrafią w szybki oraz profesjonalny sposób założyć spółkę.

Omawiany proces został obarczony kilkoma wymogami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, czyli Ty lub nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. W umowie trzeba zawrzeć informacje takie, jak: nazwę oraz adres spółki, zakres działania przedsiębiorstwa, sumę kapitału wnoszonego, liczbę, a także wartość udziałów wszystkich wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym etapem do zarejestrowania spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wspomnianej w umowie siedziby. W instytucji tej składa się przygotowany wniosek i dołącza się wymagane załączniki.
Wyżej opisano ogólnie jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Natomiast niżej skrótowo, od punktów wypiszę kilka zadań bardziej szczegółowych, ale które są również istotne.

– Opracowanie umowy spółki.
– Zapłacenie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Pozyskanie numeru REGON.
– Utworzenie konta bankowego.
– Pozyskanie numeru NIP.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Powiadomienie Inspekcji Pracy.

Nasza firma zajmuje się rejestracją spółek od początku do końca, a więc zgłaszając się do nas i powierzając nam swoją przyszłą firmę, masz gwarancję, że wszystko zostanie zrealizowane szybko, sprawnie i profesjonalnie, bez obaw, że będziesz musiał jeszcze coś załatwiać.