Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy składa się z wkładów wspólników, które mogą przybrać postać zarówno pieniężną, jak i niepieniężną (tzn. aportu, np. wierzytelności, nieruchomości, majątkowych praw autorskich). Następnie wspólnicy – po zgromadzeniu majątku – dokonują tzw. wniesienia wkładów do spółki w celu pokrycia kapitału zakładowego.

Podczas otwierania działalności gospodarczej w postaci niektórych spółek zobowiązany jesteś do wniesienia pewnego wkładu i to właśnie on stanowi kapitał zakładowy. kapital-zakladowy-spolki

Minimalny kapitał zakładowy:
– spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: 5 000 złotych,
– spółka komandytowo-akcyjna: 50 000 złotych,
– spółka akcyjna: 100 000 złotych,
– spółdzielnia europejska: 30 000 euro,
– spółka europejska: 120 000 euro.

Bardzo często kapitał zakładowy spółki traktuje się jako miernik wiarygodności przedsiębiorstwa, co niestety nie jest do końca słuszne. Żadna ustawa nie broni wspólnikom rozdysponowywać kapitałem założycielskim. Z tego względu może okazać się, że firma, która zarejestrowana została pod ogromnym kapitałem założycielskim, w rzeczywistości posiada bardzo niewielkie zasoby pieniężne, a nawet może być na skraju bankructwa. Sytuacja ta oczywiście może obrać zupełnie przeciwny kierunek, a więc spółki o niewielkich kapitałach zakładowych mogą w rzeczywistości być świetnie funkcjonującymi korporacjami.  

 

Czy można podwyższyć kapitał zakładowy spółki nie zmieniając jej umowy?

Do utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wystarczy kapitał zakładowy w wysokości 5 tysięcy złotych. Kwota ta bardzo często wykorzystywana jest na pokrycie wydatków związanych z zarejestrowaniem danej jednostki, w związku z czym szybko może okazać się, że suma ta nie wystarczy na prowadzenie działalności na rynku. W takiej sytuacji pojawia się konieczność podwyższenia kapitału zakładowego. Czy jednak należy w tym celu zmienić umowę spółki?

Podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki jest możliwe, jeżeli znajdują się w niej odpowiednie zapisy. Umowa spółki powinna zawierać postanowienia dające możliwość podwyższenia kapitału zakładowego wraz z ustaleniem maksymalnej kwotą i terminu danego podwyższenia. Gdy brakuje takich adnotacji bądź jeżeli kwota podwyższenia kapitału przekracza ustaloną wartość wówczas konieczna jest zmiana umowy spółki u notariusza oraz ogłoszenie tych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów lub utworzenie nowych udziałów.

Kapitał zakładowy w spółkach

Jak założyć i prowadzić spółkę? Sprawdź!

*****

Czym jest kapitał zakładowy? To nic innego jak wkład właścicieli, który zostaje wniesiony w odpowiednim terminie w czasie rejestracji spółki. Inaczej nazywany jest kapitałem założycielskim.
Wysokość kapitału nie jest stała, może być zmieniana w trakcie funkcjonowania firmy.

Kapitał zakładowy spółki stanowi element kapitału własnego.

Kodeks Spółek Handlowych określa wysokość minimalnego kapitału zakładowego spółki:
– 5 000 zł – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (wartość nominału nie niższa niż 50 zł);
– 50 000 zł – spółka komandytowo-akcyjna,
-100 000 zł – spółka akcyjna ( wartość nominalna nie niższa niż 1 grosz).

Brak pokrycia lub niepełne pokrycie kapitału zakładowego rodzi konsekwencje po stronie wspólników.