Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy składa się z wkładów wspólników, które mogą przybrać postać zarówno pieniężną, jak i niepieniężną (tzn. aportu, np. wierzytelności, nieruchomości, majątkowych praw autorskich). Następnie wspólnicy – po zgromadzeniu majątku – dokonują tzw. wniesienia wkładów do spółki w celu pokrycia kapitału zakładowego.

Podczas otwierania działalności gospodarczej w postaci niektórych spółek zobowiązany jesteś do wniesienia pewnego wkładu i to właśnie on stanowi kapitał zakładowy. kapital-zakladowy-spolki

Minimalny kapitał zakładowy:
– spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: 5 000 złotych,
– spółka komandytowo-akcyjna: 50 000 złotych,
– spółka akcyjna: 100 000 złotych,
– spółdzielnia europejska: 30 000 euro,
– spółka europejska: 120 000 euro.

Bardzo często kapitał zakładowy spółki traktuje się jako miernik wiarygodności przedsiębiorstwa, co niestety nie jest do końca słuszne. Żadna ustawa nie broni wspólnikom rozdysponowywać kapitałem założycielskim. Z tego względu może okazać się, że firma, która zarejestrowana została pod ogromnym kapitałem założycielskim, w rzeczywistości posiada bardzo niewielkie zasoby pieniężne, a nawet może być na skraju bankructwa. Sytuacja ta oczywiście może obrać zupełnie przeciwny kierunek, a więc spółki o niewielkich kapitałach zakładowych mogą w rzeczywistości być świetnie funkcjonującymi korporacjami.  

 

Minimalny kapitał zakładowy

Planujesz rozpocząć przedsiębiorstwo? Podczas wyboru formy prawnej, pamiętać należy o kilka bardzo ważnych kwestiach. Jedną z nich jest minimalny kapitał zakładowy, który obowiązuje niestety w przypadku niektórych przedsiębiorstw.

Czym jest kapitał zakładowy? Jest to pierwotny wkład, który właściciele wniosą do spółki. Jego wartość musi być zgodna z danymi rejestru handlowego, umową spółki lub statutem jednostki gospodarczej.

Kodeks spółek handlowych określa wysokość minimalnego kapitału zakładowego, jaki musimy wnieść, by rozpocząć działalność niektórych firm. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest to jedynie 5 000 zł, lecz spółka akcyjna wymaga już 100 000 zł. Kapitał zakładowy musi wynosić minimalnie 50 000 zł w przypadku spółki komandytowo – akcyjnej. Minimalna kwota określona jest również w przypadku spółdzielni europejskiej ( 30 000 euro) oraz spółki europejskiej ( 120 000 euro).

Prawo niektórych państw nie określa minimalnych kapitałów zakładowych. Jednym z takich krajów jest Wielka Brytania.