Kontrola w spółce z o.o.

Spółka z o.o. to podmiot gospodarczy, który może być kontrolowany indywidualnie – np. przez wspólnika, który podejrzewa nieprawidłowości w jego prowadzeniu. Takie prawo przysługuje mu na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

Zgodnie z tymi przepisami, kontrola może być również przeprowadzona przez Radę Nadzorczą spółki lub komisję rewizyjną. Powołanie takich organów jest konieczne dla spółek, które składają się przynajmniej z 25 wspólników, a ich kapitał zakładowy wynosi więcej niż 500 000 złotych. Bywa, że w takich przypadkach umowa spółki wyłącza lub ogranicza prawo indywidualnej kontroli wspólników.

W jaki sposób udziałowiec może dokonać kontroli w spółce?
Istnieją trzy podstawowe narzędzia które mogą być wykorzystane do kontroli. Wspólnik może przeglądać księgi rachunkowe i dokumenty firmy, a także sporządzić bilans na własny użytek. Innym wyjściem może być żądanie wyjaśnień od zarządu spółki.

Co ciekawe, wspólnik może dokonywać kontroli wspólnie z inną, upoważnioną do tego osobą. Asysta osoby dysponującej wiedzą np. w temacie księgowości, może być szczególnie przydatna w momencie kontroli ksiąg i dokumentów.